Derfor kjører vi Zerorally

Verdens biler står for 20 % av de totale CO2-utslippene i verden. I Norge står transportsektoren for 32 % av våre totale utslipp, hvor biltrafikken står for ca 1/3 av dette. For å løse klimautfordringene vi står overfor må store energieffektiviserings- og nullutslippstiltak til. ZERO mener at vi kan løse deler av denne problematikken ved at flere av oss velger klimabiler. Med klimabiler mener vi elbiler, hydrogenbiler og biodrivstoffbiler.

Fabian Stang og Einar Håndlykken diskuterer elbil

Fabian og Einar diskuterer elbil

De siste årene har det skjedd mye innenfor disse typer biler, og vi mener at en miljøvennlig klimabil i dag kan konkurrere mot en tradisjonell bensin- eller dieselbil. Det er derfor ZERO for fjerde år på rad gjennomfører klimabilløpet Zero Rally, i år i samarbeid med Green Highway. Green Highway er et prosjekt som skal fremme en utslippsfri transportkorridor mellom Sundsvall i Sverige og Trondheim i Norge.

Det høres kanskje rart ut at en miljøstiftelse gjennomfører et rally? Det er det kanskje også, men tanken er at rallyet (hvor kun klimabiler får lov å delta) viser at vi står ved et veiskille i biltransport hvor biler som drives på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff kan og kommer til å konkurrere med en tradisjonell bil. Og hvem bedre til å teste dette enn rallyførere i et skikkelig rally? Våre fremste rallysjåfører Mads Østberg, Marius Aasen, Veronica og Marlene Engan deltar sammen med ikke-proffer. Her tester folk med forskjellige bakgrunn og behov bilene.

De nyeste elbilene (for eksempel Nissan Leaf) har solgt enormt bra den første tiden på markedet, og dette er bare begynnelsen. Gjennom arbeidet ZERO og andre samarbeidspartnere legger ned i tilrettelegging og informasjonsarbeid om klimabiler er dette bare starten på gjennomføring av utslippskutt i biltransportsektoren.

Sjekk www.zerorally.no for mer informasjon.

Vurderer du å kjøpe elbil. Sjekk www.klimabiler.no for hva som finnes på markedet.

Om Marit

twitter: @maritflinder