Endelig oppstart på Technology Center Mongstad

Trond Risberg, teknologisk rådgiver i CCS-spørsmål i ZERO, var mandag med på åpningen av TCM-anlegget på Mongstad. I denne bloggen skriver han at senteret kan bidra til at klimatiltaket karbonfangst- og lagring blir rimeligere:

Bilde fra TCM

Bilde fra åpningen av TCM. @Milestonemongstad

Selv om TCM i seg selv ikke vil innebære faktiske klimakutt siden CO2’en slippes ut igjen, vil TCM bidra til en teknologiutvikling som gir en ny giv for CCS som et globalt klimatiltak i stor skala. Og på veien til «månen» er TCM «raketten» som skal bringe oss dit. For målet er fullskala rensing av CO2 fra gasskraftverket, og dermed kutt i utslippene fra Norges største enkelt-utslippskilde. Det er Norges ansvar og forpliktelse.

Det er den norske staten, ved Gassnova, som eier brorparten av TCM-anlegget, rundt tre fjerdedeler. Statoil, Shell og sør-afrikanske Sasol er de tre andre eierne. Alt i alt har det kostet rundt 6,5 milliarder kroner å få på plass anlegget.

Representantene fra TCM og Gassnova var med rette ganske stolte under mandagens åpning. Men administrerende direktør i Gassnova, Bjørn Erik Haugan, var nøye med å minne om følgende: – Når statsminister Jens Stoltenberg har åpnet TCM er ikke jobben ferdig. Det er nå den begynner, slo han fast.

Topptungt på åpningen av TCM

Topptungt på åpningen av TCM

Og jobben som skal gjøres på TCM er viktig. Karbonfangst- og lagring, CCS, er av både FN og verdens energibyrå, IEA, ansett for å være en avgjørende teknologi for å nå målene om kutt i verdens CO2-utslipp. I følge IEA må CCS bidra med opptil 20 prosent av kuttene som må til de neste 30 årene. Men skal CCS-teknologien tas i bruk i stor skala, må det på plass noen kommersielle drivere. Målet må være at bruken av denne teknologien utvikler seg på samme måten som bruken av teknologi for rensingen av svovel og nitrogenoksider fra kullkraftverk i sin tid gjorde. Nå er denne renseteknologien en integrert og naturlig del av kullkraftverkene.

For å få til en liknende utvikling for karbonfangst- og lagring må CCS-teknologien bli rimeligere. Denne utviklingen vil først og fremst bli drevet av en storstilt utbygging av store, fullskalaanlegg, men teknologiutviklingen må skje parallelt og der er satsingen som skjer ved TCM-anlegget viktig.

Jeg vil gjerne gratulere alle som har vært involvert i TCM-anlegget. Vi ser fram til resultatene og forventer at de skal gi industri og kraftprodusenter vilje og tro på at CCS er et klimatiltak og verd å satse på.

Dette er et knippe lenker som kan glede den interesserte leser:

Video fra åpningen: Video av åpningen av TCM

BBC: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18009623

Economist: http://www.economist.com/node/21554501

Guardian: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/may/09/carbon-capture-storage-climate-change

Tags: , ,

Om trond