Canada Can!

ZEROs egen Carbon Capture and Storage – ekspert Camilla har vært i Canada. Der er de i full gang med å bygge ett stort anlegg som skal fange og lagre CO2 fra kraftproduksjonen.
SaskPower er provinsen Saskatchewans energileverandør. De driver dette kullkraftverket ved navn Boundary Dam (BD). Det har de gjort siden 1960-tallet. Hele kraftverket slippe ut 5,5 til 6 mill tonn CO2 i året
Dette er Mike Monea. Han er visepresident i SaskPower og sjef for CCS prosjektet deres. I påvente av nye kanadiske lovreguleringer som en utslippsstandard for CO2, for å oppgradere kullanlegget, for å tjene penger og for å være miljøvennlig – har han vært en viktig pådriver for CCS på BD.
Verdens første fullskala CCS prosjekt. Det vil si at det er kommersielt og stort, og at det har både fangst, transport og lagring av CO2 med i prosjektet.  Anlegget bygges nå og vil stå ferdig i 2014. Det skal rense 1,2 mill tonn CO2 i året fra kullkraftverket. (like mye som Mongstad). Hele prosjektet vil koste ca 7 mrd NOK. Mongstad vil koste 25 mrd NOK.
Mike Monea henter ZEROs Camilla Svendsen Skriung for en tur til Boundary Dam. Nyinnkjøpte vernestøvler og hjelm til den besøkende er en selvfølge.
Begeistret og glad Camilla i det vi ankommer Boundary Dam.
En omvisning på anlegget. CCS prosjektet skal spre alt de har lært av byggingen og ellers all informasjon knytte til det å sette i gang ett slikt stort renseprosjekt, fra start til slutt. ZERO skal bidra i dette og vi gleder oss veldig!
Alt som gjør at vi får flere CCS prosjekter på plass er bra og essensielt for å kutte de nødvendige 15% (FNs klimapanel) som CCS skal bidra med i ett internasjonalt klimregime.

Om bastian