Hvordan skape klimavinnere i industrien?

Regjeringen vil tilrettelegge for industrien gjennom CO2-kompensasjon og klimateknologifond. Hva betyr dette for industribedriftene i Grenland?

Tekna og Zero inviterer til åpent møte på Herøya.

Meld dere på her

Industriutbygging i Norge kan være god business både for næringsliv og klima. For å realisere fremtidens industriarbeidsplasser, må vi bruke den kunnskapen vi har fra vår lange erfaring som industrinasjon.

Grenland kan spille en viktig rolle for fremtidsrettet og klimavennlig industri.
Til møtet kommer politikere og representanter for lokal industri og næringslivsaktører.
Det blir enkel servering av mat og drikke.

Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og miljøstiftelsen Zero

Program

Velkommen ved Marianne Harg, president i Tekna

Del 1 Innlegg
Er karbonfangst og – lagring realistisk for norsk industri? ved Anne Strømmen Lycke, direktør for forretningsengasjementer, Gassnova
Klimateknologifondet – hvordan blir det nye virkemidlet? ved Rune Holmen, områdeleder på Ny Teknologi og Fornybar kraft, Enova

Del 2 Panelsamtale
Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant fra Telemark, Ap
Svein Flåtten, stortingsrepresentant fra Vestfold, H
Per Brevik, Director Alternative Fuels, Norcem
Knut Rutlin, Herøya industripark
Einar Håndlykken

Samtalen ledes av Kari Elisabeth Kaski, nestleder i Zero

Oppsummering ved Marianne Harg, president i Tekna

Om kari