– Norsk industri kan bli klimavinner

Tekna og ZEROs seminar om hvordan støtteordninger kan skape klimavinnere i industrien på Herøya skapte stort engasjement. – Norsk industri er ikke bare råvarebasert, men har stor kompetanse. Med gode støtteordninger og god bruk av kompetansen vi allerede har, kan norsk industri bli en global klimavinner, sa Tekna-leder Marianne Harg.

En rekke offentlige støtteordninger for kutt i klimagass er tilgjengelige i Norge. 65 deltagere – inkludert Porsgrunn-ordfører Øystein Kåre Beyer (Ap) – var med da Tekna og ZERO arrangerte seminar på Herøya om hvordan disse støtteordningene, som Enova og Gassnova, best kan skape klimakutt som øker norsk industris konkurransekraft. Både Enova og Gassnova var til stede med innledninger, etterfulgt av en paneldebatt.

Enova venter å bruke ca 9 milliarder kroner over fire år på klimagasskutt i industrien. Paneldebatten med Rune Holmen fra Enova, Knut Rutlin fra Yara, Terje L. Aasland (Ap), Svein Flåtten (H), Per Brevik fra Norcem og Ståle Åkenes fra Gassnova gikk på hvordan disse pengene kunne brukes mest effektivt. ZEROs Kari Elisabeth Kaski var ordstyrer.

– Vi ønsker hovedsakelig å bruke våre midler på store prosjekter fremfor små, for å få maksimal uttelling. Da det er sagt vil det også være rom for mindre prosjekter, for eksempel innen byggsektoren, der relativt små investeringer kan gjøre en stor forskjell, sa Rune Holmen fra Enova.

– Men deres krav til at bedrifter må ha minst 50 prosent egenfinansiering av prosjekter som kutter klimagasser, det representerer ofte en for stor investering, repliserte Per Brevik fra sementfabrikanten Norcem.

CCS – fangst og lagring av CO2 – var også et viktig tema under debatten. Gassnova mener CCS er broen som trengs på veien fra et fossilbasert samfunn til fornybarsamfunnet.
– Vi har kompetansen som må til for å få til CCS også i norsk industri, men for at forretningsmodellen til CCS i industrien skal fungere, så kreves en langsiktig offentlig strategi som støtter CCS, sa Ståle Åkenes fra Gassnova.

Om kari