Zero positive til NVE-avslag

I går kom nok et avslag på utbygging av Fagerliåe kraftverk i Sel kommune fra NVE. Dermed er direktoratet oppe i 30 avslag hittil i år. Det er en kraftig økning, fra 17 avslag i fjor, og enda færre i årene før.
Vi ser nå at NVE avslår konsesjoner til massevis av vannkraftverk på grunn av miljø og naturhensyn. Dette er bra. Innføringen av sertifikatene gjør at myndighetene får mange flere prosjekter å velge i, og kan avvise de dårligste. Det skjer nå.
Det er i dag mange flere vind og vannkraftprosjekter i kø en det er plass til innenfor sertifikatsystemet. NVE kan derfor være strenge i vurderingen av hvilke prosjekter som får konsesjon. Likevel har vi mer enn nok prosjekter til å nå målet om 13,2 TWh ny fornybar energi i 2020. ZERO mener at NVE godt kunne vektet hensyn til biologisk mangfold enda tyngre i konsesjonsprosessen. Vi har likevel så mange fornybar energiprosjekter i kø at vi vil nå målene.

Om einar w