Etterlysning: Tyngre tiltak mot energibruk

NVE har skrevet rapport om energibruken i Norge. Rapporten viser at vi bruker mer energi enn noen sinne, både til transport og husholdningene.

I 2010 så vi en skikkelig topp i energibruken. Det skyldes at dette var den kaldeste vinteren på svært lang tid. De siste 20 årene har vært preget av høyere temperaturer om vinteren enn resten av 1900 tallet.

Det har vært satset mye på energieffektivisering. For husholdningene er det likevel bare en liten økning i energibruken siden 1992, og stabil energibruk de siste årene. Det betyr ikke at enøk ikke virker, det er nemlig en del andre faktorer som også påvirker energibruken. Folketallet har økt med 20 % siden 1990, folk bor på stadig flere kvadratmeter og økt velstand gjør at mange stiller høyere krav til innekomfort. Satsing på energieffektivisering virker, energibruken uten satsing på isolering, varmepumper og sparepærer ville ligget minst 20 % høyere enn i dag.

NVE beviser likevel hinsides enhver tvil at de virkemidlene som er satt inn så langt ikke tar oss til målet. Vi trenger redusert energibruk, ikke bare stopp i veksten. Da må det trås til med tyngre tiltak, som krav om passivhustandard fra 2015, krav til energiprestasjon for byggematerialer og komponeneter, og en mye tyngre innsats fra ENOVa rettet mot energieffektivisering.

Alle grafer hentet fra NVEs publikasjon Energibruksrapporten som kan leses i sin helhet her: http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_30.pdf

Om einar w