Kraftlinja Ofoten-Hammerfest: Petroleumsindustrien må betale sin del

Statnetts planlagte kraftlinje fra Ofoten i Nordland til Hammerfest i Finnmark er omdiskutert. Nå har styret i Statnett besluttet å jobbe for realisering av den over 500 kilometer lange kraftlinja. De har tatt en prinsipiell investeringsbeslutning for den sørligste delen av linja, og byggingen starter hvis Olje- og energidepartementet (OED) gir endelig konsesjon.

Kraftnett er viktig for å kunne frakte fornybar energi dit hvor det kan fase ut fossilt energiforbruk, og det er derfor bra at Statnett tar prosjektet videre. Det som er nytt er at Statnetts planer har Skaidi i Finnmark som kraftlinjas endestasjon. Strekningen mellom Ofoten og Skaidi begrunnes med et behov for å styrke forsyningssikkerheten.

Den rundt 50 kilometer lange linjestrekningen videre fra Skaidi til Hammerfest er avgjørende for å kunne bruke ren kraft fra land til planlagte olje- og gassinstallasjoner i Barentshavet.  Hammerfest er stedet hvor de nye installasjoner kan tilkobles kraftnettet og få tilførsel av ren kraft. Dette er avgjørende for å unngå forurensende gassturbiner på de planlagte installasjonene og dermed en økning i Norges klimagassutslipp.

Ifølge Statnett vil linja bygges til Hammerfest hvis petroleumsindustrien har behov og betaler for linja mellom Skaidi og Hammerfest. Det store spørsmålet er altså hvem som skal dekke kostnadene for å få kraftlinja helt frem til Hammerfest. Svaret er enkelt. Det er på tide at petroleumsindustrien plukker opp denne regningen for nasjonalt kraftnett som er nødvendig for at de skal kunne bruke kraft fra land.

 

Om Marte Bakken