Klimaskolering for unge beslutningstakere

Klimaakademiets studietur til København ble en vellykket toppskolering om nullutslippssamfunnet for unge beslutningstakere. 

Klimaakademiet er en toppskolering i regi av ZERO, hvor ungdomspolitikere, fagbevegelse og unge næringslivstopper samles for å lære mer om nullutslippssamfunnet. Tirsdag 19. og 20. februar arrangerte Miljøstiftelsen ZERO den første av i alt tre samlinger av Klimaakademiet 2013.  Nestleder i ZERO, Kari Elisabeth Kaski, er svært fornøyd med årets første samling.

– Vi er veldig glad for å kunne arrangere klimaakademiet. Det er en stor verdi i at ungdomspolitikere fra alle sider, unge i fagbevegelse og i næringsliv kan komme sammen og diskutere klimaløsninger.


 Årets første samling fant sted i København, hvor blant andre 3F, Dansk Energi, Dong Energy og Folketingsrepresentant Pernille Rosenkrantz-Theil innledet om hvordan Danmark ønsker å nå sine ambisiøse mål om et klimanøytralt samfunn.

– Danmark er et godt eksempel på hva store visjoner innenfor fornybar energi og utfasing av fossil energi kan gi. Fagbevegelsen går foran og jobber for ambisiøse klimamål innenlands fordi de ser hvilke muligheter det gir for arbeidsplasser, spesielt ute i kommunene, sier Kaski.

Kunnskapssamfunnet

Klimaakademiet arrangeres for å dele den nyeste kunnskapen og de teknologiske løsningene som finnes overfor unge beslutningstakere. Leder i FpU, Himanshu Gulati, mener nettopp denne kunnskapen vil være løsningen når de riktige valgene skal tas for framtiden.

–          Vi er ikke nødvendigvis enig i alt ZERO sier, men for FpU er det viktig å vite mest mulig om et så komplisert saksfelt får kunne innta fornuftige standpunkt basert på mest mulig innsikt, sier Gulati.

Gulati har stor tro på at forbrukerne kan ta de riktige valgene, så lenge det finnes miljøvennlige alternativer på markedet.

–          Vi må føre en politikk som gjør det enklere for folk å velge miljøvennlige alternativer istedenfor å straffe folk ved å gjøre hverdagen dyrere og mer fylt med hindringer. Vi må også se helheten i det vi driver med, og ikke glemme at tiltak med mer i effekt i utlandet kan være minst like lurt som enkelte tiltak hjemme, avslutter Gulati.

Klimakampen må heves over partipolitikk

Nestleder i KrFu, Emil Andre Erstad, deltok på Klimaakademiet for første gang og mener klimakampen er så viktig at den må heves over partiskillelinjene. Erstad har stor tro på at det går an å gjøre en forskjell og mener dagens klimapolitikk er for lite ambisiøs.

– Klimakampen er for viktig til at den skal reduseres til en kamp mellom partiene, derfor er det så viktig at Klimaakademiet arrangerer klimaskolering for alle ungdomspartiene. Etter første samling sitter jeg igjen med en tro på at det nytter å kjempe klimakampen, og at vi ikke trenger å se lenger enn til våres danske naboer for å se hvordan det kan gjøres. Jeg har òg lært enda mer om hvor lite ambisiøs norsk klimapolitikk er i dag, og hvor sterkt det trengs en kursendring, sier Erstad.

KrFu mener det må iverksettes flere tiltak i Norge for å nå de mål vi har satt oss for å redusere våres egne utslipp. Dette må gjøres gjennom ordninger som lettere kan bidra til at forbrukerne velger klimanøytralt.

– Jeg tror det må skje en fornybarrevolusjon her til lands, i tillegg til at politikerne må legge enda bedre til rette for å kjøre grønt med elbil. Vi trenger mer tog, et grønt skattesystem og flere plusshus. Klimakampen på kjempes på alle politiske fagfelt, oppfordrer Erstad.

På Klimaakademiet deltar det representanter fra Energi Norge, Shell, KS Bedrift, Industri Energi Ungdom, Fellesforbundet Ungdom, FpU, Unge Høyre, Unge Venstre, KrFu, Senterungdommen, AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.

Om bastian