Byggestart for Powerhouse Kjørbo!

Det er dessverre ikke daglig kost at miljøbevegelsen seirer, men i dag er en sånn dag da vi danser på kontoret. Vi vet at byggsektoren står for omlag 40 % av det norske energiforbruket, og i Europa står den omkring en like stor andel av klimagassutslippene. Men i dag kom vi et viktig skritt nærmere løsningen; Powerhouse er offisielt i gang med byggingen av Norges første plusshus, og verdens første rehabiliterte plusshus. Sprett sjampisen!

Kontorbygget på Kjørbo i Bærum er på rundt 5500 m2 og fra 1980-tallet. Nå er altså ZERO sammen med Snøhetta, Hydro, Entra og Skanska i gang med ombygginga slik at bygget over levetiden vil produserer mer energi enn det forbruker. Plusshuset er helt selvforsynt med strøm, men vil i tillegg produsere fornybar energi inn på strømnettet, noe vi mener er helt nødvendig for å fase ut fossile energikilder.

Det ligger faktisk an til at kontorbygget på Kjørbo kan produsere over 200 000 kWh årlig ved hjelp av solcellene på taket, noe som også vil gjøre bygget til Norges største solcelleanlegg.  Totalt vil det rehabiliterte kontorbygget redusere energiforbruket med opp mot 90 %, sammenlignet med et standard kontorbygg med energiklasse C.

Monteringen av den nye kledningen i brent treverk, en gammel japansk metode, påbegynnes i mai. Samtidig monteres de nye, svært energieffektive vinduene. I løpet av sommeren etableres det energibrønner boret i fjell som kan forsyne byggene med frikjøling om sommeren, og fungerer som energikilde for byggenes varmepumpeanlegg om vinteren. Solcelleanlegg på tak monteres i august, samtidig som arbeidet innvendig med å få på plass moderne kontorløsninger pågår for fullt. Forhåpentligvis vil leietaker Asplan Viak kunne flytte inn allerede tidlig neste år.

Dette er en merkedag. Bygg som produserer fornybar energi vil være et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene. Nå er vi i gang, ballen ruller, hvor blir det neste plusshuset?

Ida Spjelkavik, politisk rådgiver ZERO. Sitater fra dagens markeringer finnes også på min twitter @idaspjelkavik.

Les mer om bygg: http://www.zero.no/bygg/plusshus

Flere bilder fra markeringen på Kjørbo:

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, sa noen hyggelige ord "på brakka".

Lisbeth Hammer Krog signerer glassplate fra fasaden, som skal brukes på nytt i det nye kontorinteriøret.

Om ida