Høyres Stortingsvalgprogram i et drivstoff-perspektiv

Høyre kom denne uken ut med Stortingsvalgprogrammet før høstens valg. Høyre gjør seg klar til å ta makten med en rekke myke, men positive formuleringer som gir mye spillerom for å lese inn både dette og hint. Likevel gir programmet et par gode signaler, med rom for forbedring. Som Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann for Høyre sa under ZERO sitt statsbudsjettseminar : – Klimaforliket er gulvet for klimapolitikken. I lys av det; Her er noen første reaksjoner på programmet.

Høyre skal

«-utarbeide en egen strategi for biodrivstoff og bioenergi».

Bra! Vi trenger klare føringer for hvordan Norge skal satse på biodrivstoff. Biodrivstoff er en viktig del av løsningen for å redusere klimagasser. Vi kommer ikke utenom dette for å bytte ut fossilt drivstoff, men samtidig er biomasse begrenset, derfor må vi gjøre klare prioriteringer for hvor biomasse (dvs bioenergi og biodrivstoff) skal brukes. Det må brukes der vi har få alternativer. I transportsektoren er det skrikende behov for alternativer til fossilt drivstoff, spesielt i tungtransporten. For lastebiler og busser er det få alternativer som kan taes i bruk relativt raskt. Derfor bør en arbeide for virkemidler som får våre tunge kjøretøy over på bærekraftig og fornybart biodrivstoff. For flytrafikken er det heller ingen nære alternativer. El-flyet er fortsatt et stykke unna realisering. Derfor må det legges til rette for biodrivstoff i flysektoren også. Norsk skog og skogindustri kan spille en viktig rolle i arbeidet med å levere klimavennlig biodrivstoff til transporten.

Transnova må styrkes for å rulle ut infrastruktur til fornybare drivstoff

Høyre vil:

«-støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav for kjøretøy, infrastruktur for lading og hydrogen, samt krav om innfasing av nullutslippskjøretøyer i det offentlige.» 

Høyre var med på beslutningen om å gjøre Transnova til et permanent organ og styrke organet i følge klimaforliket. Transnova må spille en nøkkelrolle til innfasing av el, hydrogen og biodrivstoff i transporten. Transnova skal dekke en sektor som slipper ut omtrent like mye som det ENOVA skal dekke. Dermed bør midlene være på samme nivå. I dag har Transnova et budsjett på 90 millioner kroner. Neste steg bør være 400 millioner kroner i 2014.

Gode signaler om videreføring av verdens beste rammevilkår for el og hydrogen

Høyre vil:

 «- videreføre dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler. Avgiftssystemet for kjøretøy må i større grad prise utslipp, slik at det skal koste å forurense og være lønnsomt å opptre miljøvennlig.»

Vi må legge opp til at det alltid skal lønne seg å velge nullutslippsbiler som hydrogen og elbiler, helt til det ikke er flere fossilbiler på veiene. Første steg er gjort med klimaforliket som ikke rører ved avgiftene til nullutslippsbiler før 2018. Neste steg er å ikke gjøre noe med disse avgiftene minst før det er 100 000 av slike biler på norske veier. I dag er det litt over 10 000 elbiler av over 2,3 millioner kjøretøy.

Emner som Høyre burde ha nevnt:

Landstrøm: Høyre bør gjøre landstrøm til skip som ligger i Norske havner til et prioritert tiltak for sjøtransporten.

Batteriferger: Norge er i verdenstoppen når det gjelder fornybar teknologi på sjøen. Norges beslutning om å legge til rette for verdens første hel-elektriske bilferge mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane må være første byggestein til et nytt skipsbyggingseventyr i Norge. De neste anbudsrundene for ferger bør legge til rette for så mye fornybar teknologi-utvikling som mulig på hver strekning. ZERO har laget en oversikt over egnede strekninger for batteriferger

For fornybare drivstoff i Norge er det positive signaler, men Høyre kan enkelt spesifisere sine tiltak for å nå klimaforlikets mål. Og det har de fortsatt mulighet til å gjøre under landsmøtet. Ta en titt på stortingsvalgprogrammet

Om bastian