Hvordan kan CCS gjøres kommersielt attraktivt?

Hvilke virkemidler trengs for å kommersialisere karbonfangst og lagring, CCS? Det er tema for en større studie ZERO jobber med denne våren. Målet med arbeidet er å komme frem til store virkemidler som kan kommersialisere karbonfangst og lagring.

Det er fasen etter de første demonstrasjonsprosjektene vi arbeider mot, det vil si tiden etter 2020. Og CCS som klimatiltak trengs i høyeste grad! Det kan du se av denne figuren fra IEA sin CCS Roadmap fra 2009 (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CCS_Roadmap.pdf) . Den viser oss hvor stor utbredelse IEA mener det trengs av CCS – anlegg for å kunne nå 2C målet.

Nylig var rundt 25 aktører samlet på initiativ fra ZERO for å diskutere hva som skal til for å gjøre karbonfangst og lagring (CCS) til et attraktivt tiltak. Representanter fra industri, forskning og myndigheter deltok på denne workshopen sammen med ZERO og sørget for nyttige innspill og kunnskapsdeling som blir avgjørende for oss i det videre arbeidet.

Marius Gjerset, prosjektleder for ZEROs virkemiddelprosjekt, innledet om mulige virkemidler som investeringsstøtte gjennom markedsmekanismer, krav om CCS på nye kraftverk (Emissions performance standards – EPS),feed in-støtte, sertifikatsystem, pris på karbon og også statlige støtte.

Prosjektet har også en internasjonal referansegruppe der de fremste aktørene innen karbonfangst og lagring i verden er med, disse skal vi samle til workshop i Brussel i april. I tillegg gjør vi også intervjuer med 20-30 internasjonale CCS-aktører innen industri, NGO, forskning og myndigheter. I april blir det studietur til Canada for blant annet å se på et av verdens første fullskala CCS-anlegg, Boundary Dam. Dette bygges av Sask Power og skal stå klart våren 2014. Dette er et oppløftende prosjekt som viser at det teknologisk sett er fullt mulig å få til karbonfangst og lagring på et kullkraftverk til en overkommelig pris, nemlig 7-8 milliarder kroner, inkludert en ny kjel på kullkraftverket.

Planen er at vi skal lansere denne virkemiddelanalysen med ZEROs konklusjoner og anbefalinger før sommeren.

– Gøril Andreassen

Om goril