Ny vår for karbonfangst og lagring

Karbonfangst og lagring (CCS) kan bli påbudt ved nye energi– og industrianlegg i EU. Det viser et notat som nylig lekket fra EU-kommisjonen. Det kan bety en ny vår for et klimatiltak som i følge Det internasjonale energibyrået, IEA, er et svært viktig tiltak for å redusere CO2-utslipp raskt og i stort nok omfang.

Dokumentet understreker EU-kommisjonens engasjement og forpliktelse, ovenfor CCS som en avgjørende teknologi som kan redusere utslippene så det monner ved anlegg som slipper ut store mengder CO2. Dette gjelder gasskraftverk, kullkraftverk og deler av industrien.

Forslaget fra EU-kommisjonen kan gjøre det påbudt å fange og lagre CO2, nettopp ved nye fossile kraftverk og industrianlegg. Med andre ord vil det bli forbudt å etablere slike anlegg uten at det samtidig legges opp til at CO2-en skal fanges og lagres fra dag 1. Det vil gi store og viktige reduksjoner av utslippene av klimagasser.

Puslete EU-virkemidler

EU har tidligere satt seg som mål å bygge 10-12 fullskala CCS-anlegg i Europa innen 2015, et mål som langt ifra vil bli nådd. Teknologi er ikke årsaken til dårlig måloppnåelse, det er derimot mangel på rammebetingelser som gjør det økonomisk mulig å realisere store CCS-anlegg. Virkemidlene EU har brukt til nå har vært puslete og lite forutsigbare. Karbonprisen er så lav at ingen aktører har opplevd det som noe reelt insentiv til å investere i CCS-teknologi. Det trengs derfor ytterligere virkemidler for CCS, slik det er for fornybar energi. For eksempel et sertifikatsystem slik det er foreslått i notatet fra EU-kommisjonen eller en utslippsgrense per kilowattime, som i realiteten forbyr bygging av anlegg uten CCS, vil rett og slett tvinge frem et virkningsfullt klimatiltak.

Dokumentet som nå er lekket fra EU-kommisjonen, er i så måte svært oppløftende. Både fordi det viser at EU-kommisjonen følger opp egne forpliktelser for å få til CCS, og fordi de nå tar grep for å rette opp tidligere feil. Lekkasjen fra EU-kommisjonen kan med andre ord tyde på at CCS som klimatiltak er på vei opp fra bølgedalen den har vært i de siste årene.

Når ikke to-gradersmålet uten CCS

Det internasjonale energibyrået, IEA, har på starten av dette året nok en gang krevd handling når det gjelder nettopp CCS. De peker på dette klimatiltaket som avgjørende i en verden som fremdeles er avhengig av fossil brensel som gass og olje. Vi klarer ikke å nå målet om maks to graders temperaturstigning uten CCS kombinert med energieffektivisering og store mengder fornybar energi.

Ingen av de fullskala CCS-prosjektene som nå er under bygging i verden er i Europa. Land som Canada og USA leder an. Påbudsforslaget fra EU-kommisjonen betyr at vi kan få fart på utviklingen av CCS-teknologien også i Europa. Det er godt nytt for klimaet.

Gøril Andreassen, Avdelingsleder for petroleum og industri, ZERO

Om goril