Når får vi marked for solceller i Norge?

Solceller vil ifølge rapporter fra Multiconsult kose seg glugg i Norge. Så hvorfor er vi ikke litt mer gjestfrie vår mot nye venn?

Solcellemarkedet går godt i flere av våre naboland. 70.000 dansker kjøpte solceller og klaska de på taket i 2012. 2000 briter kjøpte solceller ukentlig i fjor, og i Tyskland stod sol for over halvparten av energien en dag i mai 2012. Stadig flere av vår «søta bror» shopper også solceller, men hva skjer med Norge?

Vi henger etter, og det er ikke solcellemarkedets feil. Nei, for nå må politikerne på banen. Det som skiller oss fra nevnte land, er at de har gode statlige støtteordninger for solcellene.

På et frokostseminar for et par uker siden foreslo derfor vi i ZERO en investeringsstøtte på 40 % fra Enova. Dette trenger bare vare en kortere periode, men er viktig for å introdusere den ferske teknologien på markedet. Kompetanse, komponenter, og nedgang i pris vil trolig bli en naturlig hale til investeringsstøtten.

Og dette er ikke noe fremmed fremgangsmåte i Norge. Da varmepumpa først kom var den veldig sci-fi, men i dag er den jo hyllevare og noe hvermannsen har i hjemmet. Enovas støttetiltak for å introdusere varmepumpen på markedet funket. En slik støtte med påfølgende utvikling er ønskelig også for solceller i Norge.

Rapporter viser at solceller i Norge er en god ide. Lange, klare, kalde vinterdager er utmerket for solceller. Det viser seg også at det er i i vår- og tidlig sommermåneder at solcellene produserer best. Solcellenes beste produksjonsmåneder sammenfaller defor tilfeldigvis med når vannmagasinene i Norge er på sitt tommeste. Med tanke på forsyningssikkerheten ville norske solceller utfylt godt.

Avdelingsleder Einar Wilhelmsen sier det sånn:

Poenget er at vi akkurat i denne perioden har enormt behov for energi. Det er i denne perioden vi importerer mest strøm. Derfor er solceller genialt, fordi vi alt i mars får et skikkelig bra bidrag, og april har årets nest høyeste produksjon. Og er det kaldt og tørt (slik at snøen ikke smelter i fjellet), så er det vel sol … Vi får altså energi når vi trenger den mest.

Solceller på taket krever ikke noe nytt nett, ikke noen nye naturinngrep, ikke noen nye veiutbygginger, og folk med solceller på taket tenker mer enøk enn andre. Så nå må politikerne rydde opp. Barrierer fra kommune og stat må fjernes, og investeringsstøtta må på plass. Bedrifter og enkeltpersoner vil bidra med fornybar energiproduksjon, for å erstatte fossilt.

Hvorfor gjør ikke da norske politikere mer for å hjelpe markedet i gang?

Ida Spjelkavik, politisk rådgiver

Om ida