Nord-Norge – det fornybare alternativet

6. juni inviterer ZERO til seminar og politikerdebatt om fornybar energi i Nord-Norge.

I Tromsø arrangerer ZERO fagseminar på dagtid, og folkemøte med politikerdebatt på kvelden 6. juni. Formålet med arrangementet er å sette muligheter innen fornybar energi i Nord-Norge på politisk dagsorden, og diskutere muligheter og utfordringer med aktører fra ulike bransjer, kompetanseinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

De politiske partienes listetopper i Troms er invitert på debatten som skal foregår på Verdensteateret fra klokken 19. Det er politikere som har mulighet til å komme inn på Stortinget etter høstens stortingsvalg, og dermed få innflytelse over norsk energipolitikk. Arrangementet er åpent for alle. Seminaret vil foregå mellom 11:30 og 16:00 på Skansen. Begge deler ligger i Tromsø sentrum. Mellom arrangementene arrangerer vi felles middag.

Teoretisk potensial på 183 TWh vindkraft

Nord-Norge har et enormt potensial for fornybar energi. Regionen har et teoretisk potensial på 193 TWh vindkraft, en lang kyst med gode muligheter for bølgekraft, og i tillegg brorparten av landets potensial for småkraft. Derfor har ZERO arrangert en årlig konferanse om de store mulighetene Nord-Norge har til å utvinne fornybar energi siden 2009.

Temaene som vil bli adressert på seminaret og på folkemøtet er:

  • Hvordan utdanne og beholde kompetanse i Nord-Norge?
  • Hvordan øke oppslutningen for fornybare prosjekter?
  • Lokal verdiskaping og ringvirkninger ved fornybar energi
  • Muligheter og utfordringer ved fornybar energi i Nord-Norge
  • Ny industri i Nord-Norge basert på ren energi

Velkommen til Tromsø 6. juni!

Overordnet program for dagen

  • 11:30-16:00: Seminar om fornybar energi på Skansen (starter med lett lunch)
  • 16:00-18:00: Middag
  • 19:00-21:00: Folkemøte med debatt med stortingskandidater i panelet på Verdensteateret
  • 21:00: Mingling

Det vil bli deltakeravgift på seminaret og for middag. Eventuell transport og overnatting må ordnes av deltakerne selv.

Ta kontakt med Marte Bakken på marte@zero.no for påmelding, kommentarer eller spørsmål.

Om Marte Bakken