Passivhusene er billigere enn antatt

En fersk rapport viser at passivhusene ikke bare har et svært godt inneklima, men bekrefter også en mistanke flere i bransjen har hatt; prisen på passivhusene har vært sterkt overdrevet.

Multiconsult og Sintef har på oppdrag fra direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nylig utformet rapporten på norske passivhus. 

Regnestykker de har utformet viser at en enebolig på 100 kvadratmeter vil få en merkostnad på 80.000 kroner, mens tidligere anslag har vært på rundt 150.000 kroner. Sintef regner dessuten med at merkostnaden ved å bygge en enebolig som passivhus vil være tjent inn på under 12 år, på grunn av de ekstremt lave energiutgiftene.

Dette er gode tall for regjeringen, som i Byggmeldingen krever at alle nybygg fra 2015 skal være på passivhusnivå.

ZERO tror 2015-målet er overkommelig for byggenæringa, men mener det må settes av økte midler til kompetanseheving på energigjerrige bygg.

ZERO mener ambisiøse mål om miljøretta bygg er viktig norsk klimapolitikk.

Se også Nrks nettsak om passivhus.

 

Om ida