Regjeringen må gripe muligheten i skogindustrien

Det var beklagelig, men ikke overraskende, å høre om Södra Cells beslutning om å stenge fabrikken på Tofte i dag. Heldigvis er ikke fabrikkens skjebne nødvendigvis forseglet med dagens vedtak. Flere muligheter gjenstår fortsatt. Et spørsmål som trenger seg frem er om staten nå bør kjenne sin besøkelsestid, og ta grep om situasjonen i skogindustrien i Norge.

Regjeringens eierskapspolitikk er som skreddersydd for å håndtere den situasjonen som nå har oppstått i treforedlingsindustrien. Spørsmålet er bare om politikerne tør å bruke sine egne verktøy.

Jeg har lenge ment at Norge bør ta en ledende posisjon på videreforedling av skog.  Dette er klimapolitikk i praksis. Derfor foreslår vi nå at staten tar grep og aktivt legger til rette for et nytt storkonsern i skogindustrien. Norge trenger et skogindustrielt lokomotiv etter modell av Hydro og Yara.

Enn så lenge er jeg ikke videre imponert over politikernes evne til å se industri- og klimapolitikk i sammenheng. Selv om det kan virke som at politikerne har fått opp øynene for problemene i skogindustrien, hjelper det ikke at politikere planlegger for næringsklynger og innovasjon hvis vi mister mesteparten av treforedlingsindustrien i mellomtiden.

Dagens stengningsvedtak ved Södra Cell Tofte aktualiserer denne problemstillingen. Dette forsterkes ved at det har vært andre interessenter, som Viken Skog, som har ønsket å kjøpe Södra Cell Tofte.

Tømmer er sammen med vannkraft vår viktigste fornybare ressurs, og en helt sentral brikke i alle scenario for å skape en global lavutslippsøkonomi. Vi skal erstatte fossil karbon med fornybart karbon i byggematerialer, plast, drivstoff og en rekke andre produkter. Vi i Norge har et godt utgangspunkt for å ta en posisjon i utviklingen av mer kunnskapsintensiv skogbasert industri.

Som jeg sa i et intervju med Nationen for et par dager siden handler ikke dette forslaget om svermeri for planøkonomi. Det handler om å erkjenne at vi i dette vesle landet mangler private industrielle investorer til å sikre kritisk masse av framtidsrettet, klimavennlig industri i Norge. Her kan staten spille en avgjørende rolle.

Eiermodellen i selskaper som Hydro og Yara har vært god for selskapene, og den har vært god for det norske samfunnet. Nå haster det at vi tar med oss det som har virket i andre næringer, og gjør dette også i skogindustrien.

Ta gjerne kontakt med meg for kommentarer eller innspill: 95721632

– Marius Holm, Daglig leder i ZERO

Om MariusHolm