AP: Behold god skogpolitikk men la den verneverdige skogen stå!

«Woods of Norway» spiller inn fem forslag til Arbeiderpartiets Landsmøte for å redde norsk skogsindustri. Situasjonen for skognæringen i Norge er utfordrende, kanskje er utviklingen nå så negativ at den industrielle etterspørselen etter skogsvirke kan bli borte i store deler av landet.

Å opprettholde bruk av biomasse er helt nødvendig for å nå fornybarsamfunnet. I framtida skal biomassen erstatte fossile ressurser på mange områder og brukes til bioenergi, til fibre i klesproduksjon, og kanskje til og med brukes i komposittmaterialer til erstatning for energiintensive produkter som for eksempel stållegeringer brukes til i dag. Da kan vi ikke la den trebaserte industrien gå konkurs og la kompetansen forsvinne ut av landet!

http://www.flickr.com/people/specialplan/

ZERO applauderer forslaget om å tenke nytt innenfor biomassesektoren, og sikre og bygge opp en norsk bioindustri. Men framtidas klimaløsninger må også ta vare på det biologiske mangfoldet. Når Woods of Norway også foreslår å se bort fra INON-områder som forvaltningskriterier, samt øke tilskuddene til bygging av skogsbilveier vekker de til live en gammel konflikt, og tar fokuset bort fra alle de gode forslagene i initiativet

Fabrikkene på Tofte og norsk bioindustri reddes ikke gjennom at skogbruksnæringen får slappere miljøkrav. Det er ikke tilskudd og tillatelser til hogst i de mest marginale og hittil lite berørte områdene som skal til for å redde masseindustrien.

Veien til fornybarsamfunnet går gjennom å fase ut bruken av fossile ressurser, og øke bruken av de fornybare.  Det må vi klare samtidig som vi bevarer det biologiske mangfoldet. Vi oppfordrer Woods of Norway og Arbeiderpartiet til å beholde den gode nytenkingen, og la gjenværende skogområder med høy verneverdi få stå!

 

 

Om einar w