Erfaringsutveksling på Kjørbo

Vi i ZERO var en av flere stolte samarbeidspartnere i Powerhouse som i dag kunne ønske Kommunal – og forvaltningskomiteen og medlemmer av Energi- og miljøkommiteen velkommen til anleggsbrakka på Powerhouse Kjørbo.  

I lengre tid har partnerne Skanska, Entra, Hydro, Snøhetta, ZERO og leietaker Asplan Viak ønsket å invitere komiteenes medlemmer til byggeplassen, for å presentere pionerprosjektet Powerhouse Kjørbo og å gi en omvisning.

Powerhouse Kjørbo er et pioner-prosjekt innen byggebransjen, og som med andre prosjekter der man presser grenser for hva andre tror er mulig, har også dette prosjektet støtt på utfordringer. Et viktig formål med dagens møte var å dele av de erfaringene. Slik kan man gjøre listen lavere for at flere bygg går fra å være en del av klimaproblemet, til å bli en del av løsningen.

Etter innledende presentasjoner og innlegg fra partnerne kom komiteenes medlemmer til orde med spørsmål. Det gjennomgående temaet for spørsmålene var hvorvidt dette er skalerbart til større deler av byggsektoren, og hvilke eventuelle hindringer som ligger i veien for at plusshus kan bli et naturlig valg ved fremtidige rehabiliterings- og nybyggsprosjekter. Partnerne kunne bekrefte at de grunnleggende løsningene i Powerhouse Kjørbo kan anvendes over alt i landet, selv om mulighetene for å produsere fornybar energi vil variere fra sted til sted.

Et prinsipp som har blitt grunnleggende for arbeidet med Powerhouse har vært at form må følge miljø. Det betyr at man må ta større hensyn til byggets omstendigheter for å nå best mulig resultat på sluttproduktet. Dette kan også bety at kommuner og lokalpolitikere må være åpne for andre løsninger enn de som lå på bordet når reguleringsplaner ble laget.

– Ligger vi som politikere for langt bak med våre krav til bygningssektoren? Komiteemedlem Siri Melling fra Høyre stilte et spørsmål som mange av partnerne mener mye om. Vi i ZERO skulle ønske at politikerne gikk foran med et godt eksempel ved å la ett av byggene i det nye regjeringskvartalet bli et Powerhouse.

Eirik Sivertsen fra AP kommenterte hvor viktig det er at Powerhouse har lagt lønnsomhet til grunn for prosjektet fra dag én. Det gjør det enklere å ta sluttproduktet videre i andre deler av landet og til nye prosjekter.

Skalerbarhet, erfaringsoverføring og konkurransedyktighet har ligget i kjernen av samarbeidet siden starten, og dette er en av grunnene til at vi i ZERO er så fornøyde med at vi nå får politisk interesse og oppslutning om Powerhouse. Plusshus vil bli en del av fremtidens byggsektor, og er sentralt i å endre bygg fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen. Det er slike gode klimaløsninger som utgjør kjernen av det grønne skiftet.

 

Erling Sande (Sp) og Siri Melling (H) på befaring

 

Om bastian