Til Finanskomiteen: Krav om norsk togradersutredning

Skal togradersmålet nås må minst to tredjedeler av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken (IEA, 2012).
Vi som signerer dette oppropet er glade for at regjeringen adresserer ubrennbare reserver i Perspektivmeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Men en stor svakhet med meldingen er at den ikke vurderer hvilke konsekvenser togradersmålet vil få for norsk petroleumspolitikk.
Vi oppfordrer Stortinget, i forbindelse med behandlingen av Perspektivmeldingen, om å be regjeringen sette i gang en uavhengig utredning av hvilke konsekvenser det vil få for norsk petroleumspolitikk, norsk økonomi og norske offentlige finanser dersom minst to tredjedeler av verdens fossile energireserver ikke kan utvinnes.

Vennlig hilsen
Bellona v/Frederic Hauge
Naturvernforbundet v/Lars Haltbrekken
Besteforeldrenes Klimaaksjon v/ Halfdan Wiik
Natur og Ungdom v/ Silje Lundberg
Fremtiden i Våre Henden v/ Arild Hermstad
Norsk Klimastiftelse v/ Anders Bjartnes
Greenpeace v/ Truls Gulowsen
WWF v/ Nina Jensen
ZERO v/ Marius Holm

Om Thor-Arne