Det grønne skiftet er i gang!

Det grønne skiftet mot fornybarsamfunnet er definitivt i gang. Med dette som overordnet tema utformer vi i disse dager programmet for Zerokonferansen 2013.

ZERO og Zerokonferansen har vokst jevnt og trutt de siste åtte-ti årene. Først og fremst ved at vi har lett etter løsninger på klimaproblemene og fordi vi arbeider med å få frem alle mulighetene et skift mot nullutslippssamfunnet gir til næringslivet og landet.

Fordi vi har denne optimistiske, løsningsorienterte innfallsvinkelen har vi etablerte Zerokonferansen som en av Nordens viktigste møteplasser for effektive og virkningsfulle klimaløsninger. Gjennom hardt og målrettet arbeid har ZERO bygget opp en konferanse hvor nå over 1000 deltakere møtes for å skoleres og inspireres til å iverksette klimaløsninger – i kommunene, i staten, i næringslivet i transportsektoren osv.

På ZERO13 skal vi ta opp tråden fra talen ZEROs leder Marius Holm hold fra samme talerstol i fjor: Den fornybare revolusjonen er ikke noe som kommer der fremme ett sted, det grønne skiftet skjer nå. Og; det er smart å spille på lag med denne revolusjonen og ikke stritte imot!

Foto: Bastian Klunde

For snøballen som stadig flere aktører er med på å dytte oppover bakke har snart kommet seg til topps, og når det skjer vil den rulle fortere og rulle seg større på andre siden  av åskammen. Tydelige tegn på dette er at flere og flere store aktører i Europa tar store steg i fornybar retning, som for eksempel de to store energidinosaurene RWE og E.On i Tyskland. Dette får du høre mer om på konferansen vår.

Kraftsystemene er ikke bare på vei til å endres når det kommer til energimiks, men systemet i seg selv er i endring. Anders Bjartnes, daglig leder i Klimastiftelsen, tegner et bilde av en trend fra det forrige århundres sentraliserte kraftsystemer, til en utvikling hvor en ser at systemet desentraliseres og er toveis. Best illustreres dette gjennom millioner av hus med solceller på taket.

Joda, det internasjonale klimapolitiske bilde er usikkert og det er små bevegelser mot en ny bindende klimaavtale. Men store endringer som best kan betegnes som «det grønne skiftet» skjer hver dag i stadig raskere. Små og store aktører endrer verden nå. Det er alt dette grønne, kule som skjer som vi vil vise frem på Zerokonferansen.

Følg med på www.zerokonferansen.no for mer informasjon fremover.

 

Om Marit

twitter: @maritflinder