Lavere utslipp, men ingen grunn til å feire.

Selv om utslippene går ned viser utslippstallene for 2012 at vi ikke står overfor en omveltning av norske utslipp.

– Olje og gass-sektoren fortsetter å øke sine utslipp, og det er derfor avgjørende å vedta målrettede virkemidler for å redusere utslippene. Så lenge oljeindustrien fortsetter å øke utslipp, vil vi ikke kunne snu utslippskurven. Derfor foreslår vi at regjeringen øker CO2-avgiften til 1000 kr. tonnet i høstens statsbudsjett, sier Nestleder Kari Elisabeth Kaski i ZERO.

Illustrasjon hentet fra SSB. http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige/2013-05-07

– Utslippene påvirkes positivt ved at folk ikke fyrer med olje. Vi frykter at dette ikke er en permanent nedgang. Faren er at neste gang vi får en kald vinter med høye strømpriser vil utslippene gå opp igjen. Derfor er det nå viktig å bli kvitt oljefyrene en gang for alle. Mens vi venter på at forbudet mot oljefyring kommer på plass må regjeringen ta i bruk alle virkemidler for å fase ut fossil fyringsolje, sier Kaski.

Hun fortsetter: –  Med denne utviklingen vil ikke vi kunne nå våre klimamål. Hvis vi skal nå 2-gradersmålet må verdens samlede utslipp av klimagasser reduseres med opp mot 85 prosent fram mot 2050 sammenliknet med nivået i 2000. Med dagens takt i nedgangen, 0,4 millioner tonn i året, vil vi ende opp på 49,4 millioner tonn utslipp i 2020. Det er en massiv sprekk i klimabudsjettet, fra klimaforlikets mål om 45 millioner tonn.

– Jo lengre vi venter med å snu utslippskurven, jo dyrere og vanskeligere vil det være å nå togradersmålet. Dagens tall kunne sett helt annerledes ut, uten at det ville gitt oss et lavere velstandsnivå eller færre arbeidsplasser i Norge. Mulighetene er der, men de blir ikke brukt. Høstens statsbudsjett blir derfor avgjørende for å peke ut retning mot et nullutslippssamfunn, avslutter Kaski.

Se tallene på SSBs nettside: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige/2013-05-07

For mer informasjon og kommentar, ring Kari Elisabeth Kaski på 90990131

Om bastian