Prinsippløst av Miljøverndepartementet

 

Miljøverndepartementet (MD) har i dag sagt ja til ny kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat i Sogn og Fjordane.

ZERO er skuffet over MDs avgjørelse. Et naturreservat er et strengt vernet naturområde, og det er et viktig prinsipp at disse naturområdene skal skånes for nye inngrep. MD er departementet som skal kjempe med nebb og klør for disse viktige områdene. I denne saken virker det som MD ikke følger opp.

Det er vanskelig å forstå grunnlaget for denne kontroversielle avgjørelsen. Den bryter med råd og innstillinger fra Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og Norges energi- og vassdragsdirektorat.

Avgjørelsen gjelder kraftlinja som skal gå mellom Ørskog og Sogndal. Linja er viktig for å kunne koble på mer ny fornybar energi i området og også redusere bruken av fossil reservekraft ved å bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge. ZERO har derfor engasjert seg for at linja skal bygges.  

Foto: Skiforeningen

Flyttet fra bebyggelse

Dagens avgjørelse er en trist avslutning på en miljøkonflikt initiert av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Det opprinnelige trasevalget gikk utenom naturreservatet, men i 2011 flyttet Olje- og energidepartementet (OED) inn i reservatet.

OED viste den gang at det var viktigere at kraftlinjene ikke kunne ses fra bebyggelse enn å skåne naturområder. Det at MD nå følger samme linje er skuffende. Det gir feil signal at vernet ikke prioriteres høyere.   

Ingen ryddehjelp

MD begrunner avgjørelsen med at det haster å få på plass kraftlinja for å bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Kanskje stemmer det. Kanskje måtte folk i Midt-Norge ha ventet noe lenger hvis MD hadde avvist OEDs trasevalg gjennom Sørdalen naturreservat.

Argumentasjonen virker uansett malplassert fra MD. Både fordi det er regjeringen, med politisk ledelse i OED i spissen, som må ta på seg mye av skylden for at linja allerede er forsinket. Og særlig fordi MDs oppgave er å kjempe for våre verdifulle naturområder – ikke rydde opp når OED er på hæla.

Dagens avgjørelse gir ZEROs positive engasjementet rundt kraftlinja en bismak. Det er et viktig prinsipp at kraftlinjer ikke skal legges i vernede naturområder. MD skal sørge for at det ikke skjer. I dag er alle tapere.

Om Marte Bakken