Solid og riktig fra Erna om klima

Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO, roser Erna Solberg for å trekke fram næringsmulighetene knyttet til å løse klimautfordringene, og mener Høyre her er inne på et viktig spor.

– Høyre gjør rett i å tenke på næringsmuligheter og verdiskapning i sammenheng med klimaløsninger. Norge har både kompetanse og kapital til å bygge opp verdikjeder innenfor blant annet biomasse, solenergi, hydrogen og karbonfangst. Norge kan gjøre en stor positiv forskjell for satsningen på fornybar energi i Europa og i utviklingsland, gjennom både finansiell og politisk støtte.

Foto: Høyre/Tomas Moss, icu.no

– Høyre har lenge sett på det europeiske kvotesystemet som det viktigste klimavirkemiddelet. Nå ligger kvotesystemet med brukket rygg og det er behov for nytenkning. Vi vil trekke fram noen områder som Høyre bør prioritere i neste stortingsperiode.

– Et nasjonalt løft for hydrogen.  Enn så lenge har Akershus fylkeskommune og Oslo fylkeskommune reddet den norske hydrogensatsingen, men det er ingen langsiktig løsning, og det er nå behov for et nasjonalt løft.

-Elbilsatsningen må styrkes. Vi trenger politikere som ser nytten av langsiktige og forutsigbare virkemidler. Vi håper Høyre og Erna Solberg vil jobbe for en fortsatt solid elbilpolitikk i mange år fremover, som kan sikre Norges posisjon som et av de ledende markedene for elbil i verden.

-Norge er tungt inne i investeringer i fossil energi, som gjør oss sårbare for en vellykket klimapolitikk. Et naturlig skritt for å bedre dette er å investere i infrastruktur for produksjon av fornybar energi i utviklingsland. Dette kan bli en lønnsom forsikring mot fall i oljeprisen, samtidig som det gir oss mulighet til å ta aktiv del i utbyggingen av mer ren energi.

-Erna Solberg og Høyre må støtte opp om skogbruksnæringen. Biomasse fra skogen kan utvikles til en betydelig fornybar vekstnæring i Norge. Foredling av den norske skogen kan gi fornybare arbeidsplasser og innovasjon vi kan leve av i fremtiden.

Kari Elisabeth Kaski ønsker Erna Solberg lykke til med å gjøre gode intensjoner til håndfast politikk:

– Norge har forutsetninger i verdensklasse for å ta en ledende posisjon i høyteknologiske og kunnskapsintensive fornybare næringer. Vi håper Erna følger opp talen med å satse på de gode klimaløsningene som kan sikre fremtidsrettede arbeidsplasser og industri i årene fremover.

Om bastian