Arkitektstudenter tegner morgendagens bygg

12 studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har gjennom en intensiv uke konkurrert om å designe det beste energipositive representasjonslokalet, med plassering på Akershusstranda i Oslo.

Konkurransen støttes av Lavenergiprogrammet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og samarbeidsprosjektet Powerhouse, som Hydro er en del av. Torsdag 13.juni 2013 åpnet en utstilling på det norske design- og arkitektursenteret DogA, hvor arkitektstudentene la frem sine bidrag. Blant publikum var AP-politiker Hilde Magnusson, fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, som var imponert over det arkitektstudentene hadde fått til.

-Ambisjonsnivået er høyt innenfor bygg i dag, og det ser man også blant studentene. Jeg er mektig imponert over det studentene har oppnådd, og mener alle er vinnere. Dette er fremtidens måte å bygge på, og vi må prøve å legge til rette for flere powerhouse-prosjekter, sa Hilde Magnusson under utstillingen torsdag 13.juni.

Sammen med to andre jenter har Tora Arctander kommet frem til et stilrent bidrag i konkurransen.

 

Plusshus på pensum

Gjennom hele vårens semester har Hydro, Snøhetta, Skanska, Entra Eiendom og miljøorganisasjonen ZERO holdt forelesninger ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Rådgivere og eksperter har bidratt med en forelesningsrekke med høyt faglig nivå. I alle forelesningene ble konkrete løsninger fra Powerhouse-prosjektene brukt som eksempler, og kurset ble avsluttet med en ukes arkitektkonkurranse.

– Dette var jo et eksperiment som vi hev oss på, og er et prosjekt som krever mye engasjement. Jeg var usikker på hvordan dette ville bli, men er imponert over hva studentene har klart på bare fem dager, sier professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Marius Nygård.

Oppgaven var å utforme et tenkt utstillings- og representasjonslokale som den norske regjeringen kan bruke til å vise hvordan Norge arbeider for å redusere energiforbruk knyttet til produksjon og bruk av bygninger.

Studentene har gjennom forelesnigene fått innsikt i fasadeløsninger, solenergi og andre energibesparende løsninger.

–         Det har vært veldig interessant og givende å jobbe med dette prosjektet. Gjennom første fase holdt ulike aktører forelesninger, og vi fikk et godt innblikk i både rehabiliteringsprosjektet på Kjørbo og arbeidet rundt det første energipositive kontorbygget på Brattørkaia i Trondheim, sier en av de 12 arkitektstudentene, Tora Arctander.

Selve konkurransen strakk seg over èn arbeidsuke, fra 22.- 26.april. Tidlig mandag fikk studentene utdelt oppgaven, og innen fredag skulle skisse, modell og plan være på plass. Selv om fem dager kan virke for knapt for et slikt prosjekt, synes Arctander de likevel har gjennomført oppgaven på en god måte.

–         Den største utfordringen vi møtte var å gjennomføre prosjektet på bare én uke. Samtidig holdt vi fokus hele veien, og den intensive jobbingen førte til et resultat både jeg og resten av gruppen min er veldig fornøyd med, legger Arctander til.

Stor applaus

Da juryen entret scenen satt 12 spente studenter blant publikum i salen. Hver enkelt prosjekt var i følge juryen gode plusshus med mange gode og miljøvennlige løsninger. Likevel kunne det bare være én vinner, og juryen hadde klare meninger om førsteplassen.

-Vinneren har utviklet et en helhetlig arkitektonisk løsning: Et klart konsept for forming av prosjekt og uterom som gir noe tilbake til byen og samtidig viser god forståelse for plusshus-prinsippene, sier jurymedlem og seniorarkitekt Jette Cathrin Hopp fra Snøhetta.

Applausen fylte rommet da juryen presenterte gruppe 3, Isaak Bashevkin, Øyvind Anker Ljos og Erik Tollåli, som vinnere av årets konkurranse. Med deres engasjement og kreativitet i å finne løsninger for lavt energibehov, stor vekt på termisk inneklima om sommeren og store vindusarealer som vil kunne skape høyt energi- og effektbehov til oppvarming i de kalde årstidene, kunne de gå opp på scenen og motta pris og premie.

Gruppe 3, vinnerne av konkurransen. Isaak Bashevkin, Øyvind Anker Ljos og Erik Tollåli

Marius Nygård har fulgt studentenes arbeid fra start til mål, og mener alle bidragene er reelle plusshus.

– Bidragene har et nivå som er presentabelt for de kravene som stilles i et slikt prosjekt. Hver gruppe har løst oppgaven på en god måte, og rent pedagogisk sett har forelesninger og bruken av Powerhouse-eksemplene vært veldig nyttig, sier Nygård.

Dobbelt så mange påmeldte

Arkitektstudentene har til vanlig ikke så omfattende oppgaver, og har funnet det svært nyttig og lærerikt.

– Det har vært en unik mulighet for oss, studentene, til å kunne samarbeide og skape relasjoner til dyktige fagfolk. Prosjekt med så store aktører er ikke daglig kost for oss, og vi har fått mye ekstra kunnskap og erfaring av å delta i dette, sier Arctander.

Til neste års prosjekt er det allerede dobbelt så mange påmeldte, som viser en økende interesse for lavenergibygg og plusshus.

Arkitektstudenten Øyvind Anker Ljos finpusser på det som viste seg å være vinnerbidraget i plusshus-konkurransen.

Bilder og tekst, Anne Lene

Om bastian