Fornybar energiutvikling i sør med hjelp fra industrilandene

Vi vil ikke få på plass en global klimaavtale før de rike landene anerkjenner sitt historiske ansvar og reduserer egne utslipp. Norge må gjennomføre utslippskutt, mens vi bidrar med ren energi til utviklingsland.

Innlegg i Vårt land den 19.6.2013 – Hopp over fossilalderen!

I disse dager pågår klimaforhandlinger i Bonn, Tyskland – siste stopp før forhandlerne møtes til toppmøte i Warsawa i desember. Også under disse forhandlingene har et kjent budskap blitt gjentatt, denne gangen av India  – Vi når ikke en internasjonal klimaavtale før rike land gjennomfører reelle utslippskutt.

Flere og flere mennesker løftes ut av fattigdom. I følge FN sine tall har andelen som lever i ekstrem fattigdom blitt halvert jamfør 1990-nivået. I de aller fleste sammenhenger henger økonomisk vekst og redusert fattigdom sammen med et økende behov for tilgang på energi.

En mast blir satt opp i Brasil. Foto: Johannes Hojem, ZERO

 

Øke klimautslipp.

ZERO anerkjenner at utviklingsland, i en overgangsfase, må få lov til å øke sine klimautslipp. Men, vi kan ikke anerkjenne at Norge legger til rette for at fattige land skal gjøre seg avhengige av fossil energi, og dermed gjør den nødvendige overgangen til lavutslippsøkonomi vanskeligere.

Hvorfor snakker man om at olje og gass skal hjelpe folk ut av fattigdom?

Norge og Vesten har basert vår økte velstand på å stadig økende klimautslippene. Det er lite klokt å legge til rette for at verdens fattige skal følge vår fossile vei til utvikling. Med en slik utvikling vil vi aldri begrense den globale oppvarmingen til to grader. Norge burde heller legge til rette for at de fattige ikke blir sittende fast i den fossile tidsalder.

 

Økonomisk smart.

Det er derfor politisk nødvendig og ikke minst økonomisk smart å satse på fornybarutbygging. Både i småskala og utbygging av store kraftprosjekter med tilhørende infrastruktur  i utviklingsland. Fattige og nyindustrialiserte land har lavere betalingsevne, så her bør norsk næringsliv og stat kjenne sin besøkelsestid, ved å bistå gjennom teknologioverføring og investering.

I ZERO mener vi at det grønne skiftet skjer nå. Gjennom å bygge kunnskap, teknologioverføring, og investering kan vi tilrettelegge for ren energi til alle, ikke bare energi til alle. Verdens fattige kan hoppe rett over den fossile delen av utviklingen.

Nestleder, Kari Elisabeth Kaski og rådgiver, klima i sør, Marit Flinder Johannessen

Miljøstiftelsen ZERO

Om Marit

twitter: @maritflinder