Foredragene fra frokostmøte 18/6 om utfasing av fossil oljefyring

18. juni arrangerte ZERO frokostmøte på Hambros café. 56 deltakere fra statlige, kommunale og fylkeskommunale byggforetak, departementer, energi- og klimamyndigheter, fornybar-varmebransjen og miljøorganisasjoner fikk  forhåpentligvis inspirasjon til å sette fart på den viktige overgangen fra fossil fyringsolje til fornybar oppvarming med smart bruk av varmepumper, solfangere, bioenergi og fjernvarme.

Stortinget vedtok i klimaforliket at alle statlige bygg innen fem år skal varmes opp av fornybar energi. To år senere skal alle kommuner, fylkeskommuner og private bygg og boliger har gjort samme jobben.

Forbudet mot fossil fyringsolje er på vei, men må vi virkelig vente på departementenes lovprosess? Statlige bygg ligger spredt over hele landet og kan spille en nøkkelrolle i å utvikle markedet for grønn oppvarming i hele Norge, slik at det blir lettere for alle andre bygg og boliger å gjennomføre transformasjonen til fossilfrie varmeløsninger.

Oslo kommune har faset ut fossil grunnlast og spisslast i alle sine 150 oljefyrte bygg på 3-4 år. Utfasingen ble finansiert nesten utelukkende av lån over bykassa, som leietakerne nedbetaler over husleia. Nye og mer effektive varmeløsninger vil på sikt bety lavere energikostnader for brukerne.

Her ligger foredragene fra frokostmøtet:

(trykk på foredragstittel) 

Tida over for fossil fyring
v/Einar Wilhelmsen, leder av ZEROs avdeling for fornybar energi

Utfasing av fossil oljefyring i offentlige bygg
v/Ellen Øseth, statssekretær (SV) i Miljøverndepartementet

Statsbygg faser ut olje i 117 eiendommer på 5 år
v/Terje Flygind, Sjefingeniør i Eiendomsforvaltning, Statsbygg

Status: Hvor mange offentlige og private næringsbygg har fått støtte til fossilutfasing og hva velger de?
v/Helle Grønli, Programsjef bygg og varme i Enova

Veien til fornybart forsvar
v/Carl Oscar Pedersen, seksjonssjef for Utvikling i Forsvarsbygg

Innovativ fornybar varme i Osloskolen
v/Bjørn Antonsen, ansvarlig for oljeutfasingen i Undervisningsbygg Oslo KF

 

 

 

 

 

 

 

Fossilfri spisslast er mulig
v/Johnny Lie, ansvarlig for oljeutfasingen i Omsorgsbygg Oslo KF

Frokostmøtet ble støttet av Miljøverndepartementet.

Om jenny_skagestad