Borgerlige listetopper i Akershus med offensive plusshusambisjoner.

Fredag sto energieffektive byggløsninger på valgkampagendaen da flere av de politiske partienes listetopper i Akershus besøkte Powerhouse på Kjørbo i Sandvika. Der fikk de se hvordan et ordinært kontorbygg som det første i verden bygges om til å produsere mer fornybar energi enn det bruker.

– For det første er det flott at så mange tunge og seriøse aktører står bak. Det er i seg selv er en garanti for at dette vil gå bra. Dernest er det på tide at Norge får et slikt inovativt og klimariktig bygg, sa Jan Tore Sanner, Høyres listetopp i Akershus.

Under befaringen var Sanner stadig frempå med interesserte spørsmål om gjennomføring og økonomien i prosjektet. – Powerhouse Kjørbo er et godt eksempel på god lokal miljøpolitikk. Et energipositivt bygg er et plusshus, ikke bare for miljøet men for lommeboken. Det koster mer å bygge, men besparelsene i driften av et bygg som kanskje skal stå i 100 år er enorme. Hvis vi klarer dette ved å ta i bruk dagens teknologiske løsninger, tenk hva vi kan gjøre med morgendagens nyvinninger. Høyre har fremmet en rekke forslag i Stortinget om tiltak for energieffektivisering av bygg, men disse har blitt nedstemt av regjeringspartiene, konstaterte Sanner.

Samtidig var han tydelig på at dette var riktig vei å gå. – Det er et kjempepotensiale for å spare energi i bygg. Vi må derfor få til et godt samarbeid mellom næringsliv og politikere slik at vi får riktige virkemidler og lønnsomhet i energieffektive bygg, understreket Sanner.

Abid Q. Raja (V), Hans Andreas Limi (frp) og Malin Stensønes (Krf) deltok også på befaringen. Der ble de tatt imot av stolte Powerhouse-sjefer fra Entra Eiendom, Skanska, ZERO, Asplan Viak, Snøhetta og Hydro.

– Det er utrolig tilfredsstillende å se at vi nå er i ferd med å realisere ikke bare Norges, men verdens første kontorbygg som bygges om fra vanlig standard til å produsere mer fornybar energi enn det bruker, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, da han møtte politikerne.

Både Venstres førstekandidat i Akershus, Abid Q. Raja og Malin Stensønes fra KrF fulgte interessert med under befaring på byggeplassen. Raja karakteriserte bygget som et imponerende samarbeid og satsning fra næringslivet.

– Statlige bygg bør gå i front med ambisiøse plusshusprosjekter, sa Raja. Det er viktig for å skape et bærekraftig marked for miljøvennlige bygg. Venstre vil også utvide Enova sin støtte, slik at de første prosjektene i næringslivet og hos privatpersoner blir realisert.

Malin Stensønes fulgte opp. -Plusshus er fremtiden, og det er viktig at det nå legges til rette for at enda flere får øynene opp for de store mulighetene som ligger i denne teknologien. Fra myndighetenes side må vi nå ta ansvar og gi gode incitamenter slik at morgendagens teknologi blir tilgjengelig for enda flere – i dag.

Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk, og representerer dermed en stor del av de globale CO2-utslippene. Også i Norge står bygg for ca 40 prosent av energiforbruket.

Marius Holm fra ZERO minnet politikerne på hvor viktig det har vært for utviklingen av nullutslippsteknologier at myndighetene lager gode støtteordninger og rammevikår. Holm fulgte opp med understreke viktigheten av at politikerne tydelig signaliserer hvilken utviklingen de ønsker, ved å gå forran med egne statlige bygg.

– Nå er tiden overmoden for et statlig plusshus, avsluttet Holm.

Powerhouse er et samarbeid mellom Entra, Hydro, Skanska, Asplan Viak, Snøhetta og ZERO om å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker.

For ytterligere kommentarer og spørsmål, kontakt Bastian Klunde i ZERO på tlf 900 95 694

Om bastian