Chelsea Clinton til årets Zerokonferanse

Chelsea Clinton, Vice Chair i Clinton Foundation, er en av hovedtalerne på årets Zerokonferanse, som holdes 5.-6. november i Folketeateret i Oslo. Clinton er datter av USAs tidligere president Bill Clinton og tidligere utenriksminister Hillary Clinton, og blant annet en viktig pådriver i Clinton Climate Initiative, som jobber med en rekke forskjellige programmer for å redusere klimagassutslipp.

På Zerokonferansen vil Clinton utfordre konferansens deltagere til å bygge en dynamisk og bærekraftig klimabevegelse, med fokus på teknologi og på engasjert ungdom, og at dette er den beste måten å sikre at klimabevegelsen beveger seg i riktig retning. Clintons tale vil bli etterfulgt av en Q&A.

– USA er på vei til å bli en driver i kampen mot klimaendringene, og investerer tungt i fornybar energi og grønn teknologi. For oss representerer Chelsea Clinton og Clinton Climate Initiative den amerikanske optimismen og handlekraften, og vi gleder oss stort til å høre Clinton på Zerokonferansen, sier ZERO-leder Marius Holm.

Zerokonferansen har på kort tid har blitt Nord-Europas viktigste konferanse for klimaløsninger, med over 80 verdensledende talere fra finans, akademia, næringsliv og politikk. I tillegg til Clinton kommer i år blant andre:

• Jeremy Rifkin, Verdensledende økonom, bestselgende forfatter av «The Third Industrial Revolution», og en av hovedarkitektene bak EUs langsiktige bærekraftige strategi.
• Sony Kapoor, Finansanalytiker og leder av tenketanken Re-Define, som jobber for reformering av det internasjonale finansmarkedet, og en sterk kritiker av det norske oljefondets investeringsstrategi.
• Jeremy Leggett, Professor i geologi ved Oxford, forfatter av «The Carbon War: Global Warming and the End of the Oil Era» og grunnlegger av verdens første private equity-fond for fornybar energi.
• Thomas Stocker, Professor i klima og fysikk ved Universitetet i Bern, og ansvarlig for arbeidsgruppe 1 i FNs klimapanels rapport, som legges frem i høst.
• Martin Lidegaard: Danmarks klima- og energiminister og arkitekt bak «Vores energi», den mest omfattende omveltningen i energipolitikk i et europeisk land noensinne.

Om Thor-Arne