ZERO deltar på Arendalsuka med utslippsfrie biler og norske partiledere

Miljøstiftelsen ZERO deltar i år for første gang på Arendalsuka, og stiller med det siste av utslippsfrie biler på stand på torget, i samarbeid med NAF. Fra onsdag 7. til tirsdag 13. august kan man blant annet teste nye elbiler fra Tesla og Nissan og hydrogenbiler fra Mercedes og Hyundai.

På mandag 12. august fra 14:00-16:30 vil en rekke norske toppolitikere besøke ZEROs stand for en kort appell og for prøvekjøring av klimabilene: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer kl 11.00, Ola Elvestuen (V) mellom kl 14.00-16.00, Bård Hoksrud (Frp) kl 15.00, Jan Tore Sanner (H) kl 16.00 og Trygve Svensson (AP) kl 17.30. I tillegg kommer Jon Olav Strand (KrF) og Marie Loe Halvorsen (MDG) innom standen i løpet av ettermiddagen.

– ZERO deltar på Arendalsuka for å rette søkelyset mot en norsk samferdselspolitikk vi mener preges av en lite visjonær og helhetlig tenkning. For å kunne gjennomføre de nødvendige kuttene i klimagassutslipp i Norge, må det bli naturlig for norske bilister å velge et utslippsfritt kjøretøy. Hos oss vil de besøkende politikerne få teste noen slike, og vi vil utfordre politikerne til å tenke mer langsiktig og klimavennlig om samferdsel, sier nestleder i ZERO, Kari Elisabeth Kaski.

Det er flere klimadebatter i løpet av Arendalsuka, og ZERO vil også delta i en rekke av disse debattene, blant annet:
• Onsdag 7. august: ZERO-leder Marius Holm deltar i debatt: 2050 – Norge som oppladbart grønt batteri. http://www.klimapartnere.no/admin/wp-content/uploads/2013/07/PROGRAM-Norge-som-oppladbart-gr%C3%B8nt-batteri.pdf
• Torsdag 8. august: Miljøverndepartementet arrangerer Lavutslippskonferanse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2013/konferanse-om-lage-utslepp.html?id=729434 Marius Holm deltar i debatt.
• Søndag 11. august: ZERO-nestleder Kari Elisabeth Kaski holder foredrag på senterungdommens sommerleir: http://www.senterungdommen.no/sommerleir/category15235.html
• Mandag 12. august: PROSIN-konferansen: Marius Holm innleder: http://www.eydenettverket.no/index.php?a=292&e=9&t=1&l=1
• Tirsdag 13. august: Klimavalg 2013 arrangerer klimadebatt. Marius Holm er ordstyrer: http://www.klimapartnere.no/admin/wp-content/uploads/2013/07/PROGRAM-Klimadebatt-Gr%C3%B8nn-omstilling-av-%C3%B8konomien-er-vi-p%C3%A5-vei.pdf

Møt oss på stand i Arendal mellom 11.00 og 17.00 på hverdager, 11.00 og 15.00 på lørdag og 13.00 og 15.00 på søndag. Vi sees!

Om Thor-Arne