ZEROs kommentarer til regjeringsavtalen: Mindretallsregjering kan være bra for klimaet!

– Dette er en modell vi kjenner fra hovedstaden, der Venstre oppnådde svært mye før de kom inn i byrådet. Oslo har konkrete mål for utslippskutt, og arbeider systematisk med utfasing av fossil energi. Dersom de borgerlige tar med seg tenkningen fra hovedstaden til rikspolitikken er jeg optimist, sier ZERO-leder Marius Holm

– Dette flytter makt til Stortinget. Vi ser at SV har hatt vanskelig for å vinne miljøsaker i Regjeringen til tross for en sterk Soria-Moria-erklæring. Med Venstre og KrF på vippen i Stortinget kan regjeringen settes under konstant press fra Stortinget. Samtidig kan en mindretallsregjering gå til AP for å sikre flertall for økte utslipp og en fortsatt svak klimapolitikk, sier Marius Holm.

Om avtalen:
– – Ikke overraskende at Lofoten, Vesterålen og Senja fredes ut Stortingsperioden. Mer overraskende er det at en er enige om at ingen nye områder skal åpnes for petroleumsvirksomhet. Det er bra – både klima, økonomiske, naturvern og fiskeripolitiske hensyn talte klart for vern i områdene utenfor Lofoten, mener Holm.

— Vi er spente på om dette vil medføre en reell nytenking i klimapolitikken som det er et stort behov for. Dersom et ikke-eksisterende globalt kvotesystem fortsatt skal være ryggraden i norsk klimapolitikk er vi like langt, men dersom den nye Regjeringen legger opp til at Norge skal bidra til det grønne skiftet gjennom teknologiutvikling, klimavennlig industri, elbil, kraftutveksling og internasjonale fornybarinvesteringer kan dette bli bra. De borgerlige partiene sto samlet om tøffere klimapolitikk på Stortinget. Nå tyder mye på at den linjen videreføres, men det gjenstår å se, sier ZERO-leder Marius Holm

Om Thor-Arne