Forandringen må skje hjemme, før man kan kreve forandring hos andre

Martin Lidegaard, Danmarks klima- energi- og bygningminister, snakket på ZERO13 om den danske klimacasen. Hvordan har Danmark blitt ledende innen alternativ energi?

Etter at han fikk jobben som minister i 2011, ledet han arbeidet med tidenes bredeste, lengste og grønneste klimaforlik i Danmark. 95% av de folkevalgte i Danmark støtter dette forliket som blant annet fordobler danske investeringer i alternativ energi.

Hvorfor velger Danmark å ligge langt foran andre land og internasjonale krav til reduksjon av klimautslipp?

Lidegaard nevner tre årsaker til dette. Det første, og kanskje mest selvsagte, er at den største utfordringen vi står overfor er klimautfordringene. Man må gjøre noe nå, men det er ofte ikke en god nok grunn til at man setter i gang så store endringer i energipolitikken.

Den andre årsaken er derfor at dette sikrer danskene den billigste energien de neste 10-15 årene. Lidegaard sier at 80-85% ac  den nåværende elektrisitetsproduksjonen i Europa er gammel og må skiftes ut. Hvis man først skal skifte den ut, kan man like gjerne bytte det ut til noe som er energieffektivt og klimavennlig. Råvareprisene til energiproduksjon har bare økt de siste årene, og når milliarder av mennesker ønsker å leve middeklasselivet, sier det seg selv at det lønner seg å satse på energieffektivitet.

Og derfor er den tredje årsaken til Danmarks skifte: Man kan tjene penger på dette. Mange penger. Lidegaard ønsker at Danmark skal være i verdenstoppen som leverandør av energieffektiv elektrisitet, og ønsker seg et internasjonalt spotmarked for strøm basert på den nordiske modellen.

Livet etter det grønne skiftet må by på attraktive alternativer til det vi har i dag, og Lidegaard tror det er mulig. Hans beskjed til produsentene er: «Vi skal regulere og dere skal produsere.» Han lover altså at det skal bli lettere å produsere grønt og energieffektiv i Danmark.

Ministre i hele verden skal møtes i Warsawa i november 2013 for å snakke om klimaløsninger for framtiden. Lidegaard mener at han som minister og Danmark som land må gå foran som et godt eksempel og vise at det er mulig å gjøre endringer, men man kan ikke kreve at andre gjør endringer før man har gjort dem selv. Derfor starter det grønne skiftet i full skala i Danmark.

 

 

Om Ida Sofia