Jeremy Legget – Karbonboblens gudfar på Zerokonferansen

Briten Jeremy Legget har gjennom sitt selskap Solar Century, utviklingsorganisasjonen Sunny Money, og som styreleder i Carbon Tracker Initiative, etablert seg som en av verdens ledende aktører på fornybar finans.

For de av oss som er opptatt av karbonboble og bedriftsmodeller for fornybar energi, var Leggets innlegg på årets Zerokonferanse en høydare. Ikke bare kan han vise til konkrete tiltak og bedrifter som bidrar til det grønne skiftet, men han bruker også mye tid på å formidle sine erfaringer til miljøer som tradisjonelt ikke har vært spesielt lydhøre for klima- og miljøbudskapet. Finans, bank og forsikringsmiljøet er kanskje de viktigste.

Selv mener han det viktigste han har gjort var å starte arbeidet med å påpeke en karbonboble i verdens finansmarkeder.

Teorien kan forklares slik. CO2-innholdet i verdens kjente reserver av olje og gass er mye større enn hva vi kan slippe ut innenfor 2-gradersmålet. Dette kan kalles uutvinnbare reserver, eller stranded assets. Likevel blir olje- og gasselskaper i dag verdsatt på grunnlag av sine «Stranded Assets», og de har således en kunstig høy prising. Hvis selskapene skal få ny pris, uten sine «Stranded Assets», vil konsekvensen være et økonomisk og finansielt jordskjelv. Dette kalles karbonboblen.

Den første rapporten

Legget kunne melde at i starten, når Carbon Tracker lanserte den første rapporten om karbonboblen, ble de møtt med en form for nøktern likegyldighet i finansmiljøet. Budskapet gikk ikke helt inn, som han sa. Men litt etter litt var det flere miljøer som forsto implikasjonen av hva de hadde funnet. For hvis budskapet stemte, og store fossile ressurser må bli liggende i bakken, hadde det massive konsekvenser for finansmarkedene.

Når Carbon Tracker lanserte sin andre rapport, var mottagelsen en annen. Flere finansmedier dekket tematikken. Flere politiske og økonomiske kommentatorer begynte å diskutere konsekvensene. Og resultatet? Teorien om karbonboblen står sterkere enn noen gang. Dette skyldes blant annet at det fortsatt ikke har kommet seriøse innvendinger mot grunnlaget for teorien. Det er ingen som er uenige i tallene, eller sammenstillingen av dem. Det eneste man kan være uenig i, er om verden kommer til å omstille seg fra fossil energi til fornybar energi før alle kjente reserver av fossil energi er brukt opp.

Personlig tror jeg det er tilfellet.

Legget avsluttet sitt innlegg på konferansen med en anbefaling til Norge. Selg dere ut av fossil energi, både for deres egen sikkerhets skyld, og for den internasjonale signaleffekten, sa han. Initiativet om å ta kull ut av SPUs portefølje er et viktig og riktig skritt i riktig retning. For, som eiere av verdens største investeringsfond setter vi i Norge en standard gjennom hvordan vi forvalter oljefondet. Hvis vi går foran, vil andre følge etter oss.

Vi i ZERO har jobbet med karbonbobletematikken siden før Zerokonferansen 2012. Det var derfor en aldri så liten seier når Jonas Gahr Støre gikk ut og mente at Oljefondet skal ut av kull. Nå gjenstår et betydelig arbeid med å presse på så forslaget utvides til å inkludere eierskap i samtlige fossile selskaper, og å sørge for at et flertall i Stortinget slutter opp om politikken.

 

– Bastian

 

 

Om bastian