– Mot markedskreftene er fossilindustrien hjelpeløst fortapt. Det grønne skiftet er i gang.

 Slik åpnet en optimistisk Marius Holm Zerokonferansen 2013.

Han viste til den kraftige veksten i installert fornybar energi. – Hvis dagens veksttakt i installert fornybar energi holdes i bare 10 år til, kan fornybar energi dekke mer enn forventet kraftbehov i 2050.

Videre advarte Holm regjeringen Solberg om faren ved å bruke dyrebar tid på å vente på en global pris på CO2. – Det er når vi skaper marked, når investorer og entreprenører ser etterspørsel og muligheter, at resultater drives frem.

Zerokonferansen er en årlig konferanse arrangert av ZERO, der de gode klimaløsningene står i fokus over to dager. Årets konferanse, som arrangeres på Folketeateret i Oslo sentrum, har samlet rekordmange påmeldte deltagere. Organisasjonen forventer godt over tusen deltagere innenfor dørene i løpet av de to dagene konferansen varer.

I tillegg til hovedtalere som Chelsea Clinton og Erna Solberg, skal et titals internasjonale og nasjonale innledere som Jeremy Rifkin, Jeremy Legget, Richard Brandtzæg og Miljøvernminster Tine Sundtoft trekke frem sine beste klimaløsninger og forslag fra scenen.

Holm var klar i sin bekymring om at det høye investeringstempoet i olje- og gassektoren hindrer utviklingen av nye, grønne arbeidsplasser i industrien. – Hvor sikre er vi på at rekordhøye investeringer i olje og gass – 200 milliarder kroner blir det i år, mot 20 milliarder i øvrig industri, er det lureste vi kan gjøre for norsk økonomi? Og hvorfor er det bare vi miljønerdner som stiller spørsmål om det?

Holm, som åpnet sin andre konferanse som leder for ZERO, avsluttet sin åpningstale med å  oppfordre salen til gå sammen om å drive fremover det grønne skiftet mot fornybar energi og smarte klimaløsninger: – Vi må spille på den sterkeste kraften vi har: Menneskers drivkraft for å lykkes, jakten på et bedre liv. Vi er de menneskene, vi har de mulighetene, avsluttet Holm.

Om bastian