Norge bør tenke grønt med oljefondet

Sony Kapoor, leder av tankesmien ReDefine og en som har frontet et grønt finanssystem i Europa, ber oss om noe vanskelig: Lat som om du ikke bryr deg om klimaforandringene. Hva skal til for at du allikevel tar klimavennlige investeringsbeslutninger?

Det er økt oppmerksomhet rundt klimaforandringene i verden, men utfordringer er å få dem som sitter på pengesekkene rundt i verden til å ta klimavennlige valg. Sony Kapoor mener at det ikke burde være noe problem, fordi det lønner seg å gjøre klimavennlige investeringer.

Enhver investor må til enhver tid stille seg spørsmålet om det han holder på med innebærer profitt, og Kapoor argumenterte på ZERO13 for at det å tenke grønt kan lønne seg. Han dro spesielt fram det norske oljefondet, som er penger som kommer fra oljeproduksjon på norsk sokkel. Store deler av disse pengene investeres i olje og gass, noe som i følge Kapoor innebærer en fordobling av risikoen.

I stedet burde en god investor se etter alternative energikilder man kan investere i. Han mener at så lenge det er en sjanse for at økt oppmerksomhet rundt klimaforandringer vil føre til økt satsing på alternativ energi, så bør investorer flytte pengene sine over på nettopp den type energi. Dette kan de gjøre uten å være miljøbevisste, men fordi det er slik de øker sjansen for avkastning på investeringene.

Investorer må lære seg hva konsekvensen av for eksempel klimakvoter er, og de må lære seg å tenke langsiktig. Alternativ energi har vist seg å gi høyest langsiktig avkastning, og er dermed det man bør foretrekke. I tillegg bør politikere sørge for å redusere risikoen rundt grønne investeringer, slik at det blir enda mer lønnsomt å investere.

Vi har pengene, og grønne investeringener er mer lønnsomme, så det er ikke lenger noen unnskyldning å la være. Kapoors oppfordring er å tenke som en investor eller bankmann og ta de grepene som skal til for å gjøre grønne investeringer til det eneste rette.

Om Ida Sofia