Ny politisk rådgiver mottok innspill til energi- og klimapolitikken

 

Ny politisk rådgiver Elnar Remi Holme (FrP) i Olje- og energidepartementet var til stede på åpningen av Zerokonferansens dag 2 for å motta ZEROs notat om «Viktige veivalg i energipolitikken».

–          På vegne av ministeren takker jeg for dette notatet om hvordan vi bedre kan nå målene våre i klima og energipolitikken. Vi er alltid positive til løsningsorienterte innspill, og vil lese notatet med interesse, sa Holme fra hovedscenen i Folketeateret.

Leder for fornybaravdelingen i ZERO, Einar Wilhelmsen, sto for overrekkelsen av notatet. Han understreket viktigheten av at den nye regjeringen ser energi- og klimapolitikken i sammenheng.

–          Den nye regjeringen har satt seg som mål å føre en ambisiøs klimapolitikk. Det betyr at de må ta noen viktige veivalg i energipolitikken. Første prioritet må være å fase ut fossil energi, og da kommer de ikke utenom en fortsatt tung satsning på ny fornybar energi.

Wilhelmsen forklarte salen at regjeringen Solberg har alle forutsetninger på plass for å redusere de norske utslippene, og advarte spesielt mot å sette tiltak på is i påvente av ny politikk.

–          Ingen planlagte eller igangsatte tiltak må utsettes i påvente av en helhetlig energi- og klimamelding. Vi har foreslått 9 konkrete punkter i notatet, der regjeringen kan starte jobben allerede i morgen, sa Wilhelmsen.

Holme takket av med å rose organisasjonen for det han omtalte som en stadig viktigere konferanse.

–          Vi trenger Zerokonferansen som arena for åpen og interessert dialog om energi-, klima og næringspolitikk, avsluttet Holme.

Notatet «Viktige veivalg i energipolitikken» omtaler 9 sentrale punkter for regjeringens arbeid med energi- og klimapolitikken.

  1. Erstatt fossil energibruk med rene energibærere.
  2. Bygg nullutslippssamfunnet ved å ta miljøteknologien i bruk.
  3. Start omstillingen til klimavennlig næringsliv.
  4. Definer Norges fremtidige rolle som energinasjon.
  5. Integrer klimaperspektivet i nettpolitikken.
  6. Tilrettelegg for grønne bygg og husholdninger.
  7. Etabler verdens reneste industri.
  8. Forsterk virkemiddelbruken i transportsektoren.
  9. Ta i bruk kraft fra land.

For kommentarer og spørsmål, ring politisk rådgiver Siri Hall Arnøy på 92464844

Du kan også lese notatet på våre hjemmesider www.zero.no

 

 

Om bastian