Oljealderen slutter ikke grunnet mangel på olje. Hva nå SPU?

 

Olje-analytiker i DNB Markets Thorbjørn Kjuus startet sin innledning på bolken om forvaltningen av oljefondet i det grønne skiftet med en advarsel. Han tror prisen på olje er i en fallende trend.

Hvorfor er det et tema på Zerokonferansen? Fordi Norge har nærmere 6000 milliarder kroner plassert i olje- og gassrelaterte investeringer, fra oljefelt, via statlig eierskap i Statoil, til investeringer gjennom SPU.

–          Dette er penger som øker vår fossile eksponering, og deler av disse pengene kunne med fordel ha vært investert i fornybar, sa Marius Holm i sin innledning.

Han etterlyser økt politisk oppmerksomhet om den risikoen vi i Norge har tatt på oss.

Men, tilbake til oljeprisen.

Kjuus pekte på flere faktorer for å begrunne sitt syn om at prisen på olje skal vesentlig ned fra dagens nivåer. Fallende Kinesisk og Amerikansk etterspørsel er sentrale elementer. Hele 10 prosent av verdens etterspørsel etter olje kommer fra det Amerikanske bilmarkedet, og der har man opplevd både energieffektivisering og redusert etterspørsel. Det tegnes et usikkert bilde for oljeprisen. Kjuus tror prisen vil falle frem mot 2020, og får støtte fra internasjonale kolleger. I en nylig undersøkelse var konsensusestimatet hos europeiske oljemarkedsanalytikere 95 dollar fatet.

Kjuus tror vi skal enda lavere.

Men det finnes flere alternativ. Både Kjell Roland fra Norfund og Christine Meisingseth fra Storebrand presenterte scenarioer der de har gjennomført lønnsomme investeringer for flere milliarder i selskaper som inngår som en del av det grønne skiftet.

De mener oljefondet har mye å tjene på å se seg om etter nye markeder og nye investeringsobjekter. Meisingseth kunne fortelle at de i Storebrand har brukt nye analysemetoder til å finne bedre investeringer. Det mener de gir sikrere avkastning for sine investorer.

–          Vi i Storebrand tror klimavennlig og bærekraftige investeringer representerer en sikrere investering enn fossile, sa Meisingseth.

Hun fortsatte med en oppfordring.

–           Nå må vi utvide diskusjonen om etiske investeringer og utelukking av selskaper fra porteføljen, til også å handle om hva slags porteføljesammensetning vi faktisk ønsker å ha.

Fra politisk hold var Bård Vegard Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) tydelig positive til innspillene som kom fra de øvrige paneldeltagerne.

–          Det viser seg nå at det finnes økonomisk fornuftige grunner til å gjøre alle «de riktige» valgene i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland, sa Grande. Vi har dette med i vår plan når vi nå skal i gang med revidert statsbudsjett om litt, fortsatte hun.

Hun fikk støtte fra sin politiske motstander Bård Vegard Solhjell. Han mente tiden var overmoden for å ta debatten videre med tanke på hvordan SPU kan redusere sin fossile beholdning.

–          Vi tror det er mulig å få til begge deler. Vi kan både redusere vår fossile eksponering, samtidig som vi øker våre investeringer i fornybar energi, sa den forhenværende miljøvernministeren. Selv om det tar tid å komme til enighet, går utviklingen på dette feltet i en rasende fart, avsluttet Solhjell.

Og med det fikk han siste ord i seminaret, som fylte Kroghsalen på Folketeateret til bristepunktet, på Zerokonferansens siste dag.

Om bastian