Statsbudsjettet: Venstre og KrF redder borgerlig klimaprofil

Etter forhandlinger mellom de borgerlige partiene er flere viktige klimatiltak kommet på plass.

– Venstre og KrF redder klimaprofilen i det borgerlige budsjettsamarbeidet, etter at Høyre og FrP-regjeringen la seg på et overraskende lavt ambisjonsnivå. Kuttet til Transnova er reversert, og CO2 kompensasjon til industrien er lagt på plass igjen. Dermed videreføres viktig satsning på oppbygging av infrastruktur for ladbare biler. Industrien får nødvendige rammebetingelser for å videreføre klimavennlig industriproduksjon i Norge, og sikre grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, sier leder i ZERO Marius Holm.

– Momsfritak på leasing av elbiler og elbilbatterier er et viktig skritt i riktig retning. ZERO har jobbet lenge for dette. Nå vil norsk elbilpolitikk fortsette å være en viktig driver for denne delen av det grønne skiftet. Takket være Venstre og KrF går vi fra helt blågrått til et mer blågrønt budsjett, sier Holm.

På bakgrunn av Regjeringserklæringen er ZERO overrasket over hvor lavt ambisjonsnivået for klima lå i det opprinnelige forslag til statsbudsjett. Dersom vi skal få til et nødvendig grønt skifte for klimaet, må derfor ambisjonsnivået fremover heves fra den blåblå Regjeringens side.

– Til tross for Venstre og KrFs innsats, er ikke dette noe budsjett som setter Norge i førersete for det grønne skiftet. Skal vi løse klimautfordringen, må det tas flere grep innen sektorer som finans, transport, bygg og fornybar energi. Her må vi sammen med Venstre og KrF passe på at Regjeringen hever ambisjonsnivået for klimaet fremover, sier Marius Holm.

For kommentarer kontakt Marius Holm telefon 957 21 632.

Om Thor-Arne