ZERO er negativt overrasket over Tilleggsproposisjon til budsjett 2014

Zero er negativt overrasket over et lite grønt budsjett. Vår nøkterne optimisme om en regjering med ambisjoner på klima og fornybar energi er med dette forslaget erstattet av skuffelse.

– Solbergs signaler om at regjeringen ville ta klima på alvor, er ikke fulgt opp, og miljøsakene fra regjeringserklæringen mangler i proposisjonen, sier Kari Elisabeth Kaski, Nestleder i ZERO.

– Vi er bekymret for at regjeringen ikke klarer å se helhetlig på nærings-, energi og klimapolitikken, og at de ikke leverer politikk som vil ta oss i riktig retning, sier Kari Elisabeth Kaski. Nå blir det avgjørende at opposisjonen i Stortinget snur utviklingen i budsjettet i en grønnere retning, sier hun. 

Regjeringen Solberg kutter i rammene til Transnova med 20 millioner. Dette betyr at Transnovas ramme forslås tilnærmet halvert i forhold til i rammene i fjor.

– Dette forslaget er kroken på døra for en rekke prosjekter som i dag er blant de viktigste for å få ned utslipp i transportsektoren, sier Kaski. Hun stiller spørsmål om hvordan regjeringen vil kompensere for dette.

Transnova støtter i dag pilotprosjekter over det ganske land for å få opp infrastruktur for biodrivstoff til tungtransport, landstrøm til skip, og ladestasjoner og hydrogenstasjoner til biler.

– Denne infrastrukturstøtten ser vi ikke at er tatt inn i det nye infrastrukturfondet. Dette betyr at regjeringen Solberg fullstendig har prioritert bort satsingen på utslippsfri transport, stikk i strid med alle anbefalte lavutslippsbaner – og selvfølgelig stikk i strid med egne festtaler i opposisjon og posisjon de siste årene, slår Kaski fast.

ZERO slår fast at budsjettet betyr full stopp for utbygging av ny ladeinfrastruktur for nullutslippsbiler.

I regjeringserklæringen ble det varslet et skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet – i budsjettet vil regjeringen gå grundig gjennom svenske erfaringer med ROT-fradrag. Ved å gå fra klar tale til utrede og vurdere, kaster regjeringen bort muligheten til å starte den grønne skatteomleggingen i dette budsjettet. Samtidig setter de bremsene på for en viktig bransje – et varslet fradrag får forbrukerne til å vente med å investere i ENØK.

– Vi håper Stortinget vil sørge for at ordningen med ENØK-tiltak kommer på plass i budsjettet for 2014, og at den inkluderer alle gode tiltak for energibruk i egen bolig, inkludert solceller, sier Kari Elisabeth Kaski.

– Budsjettet gir ingen start på grønn skatteomlegging, og ENØK-markedet settes på vent fordi det lovede ENØK-skattefradraget ikke kommer. Fra et klart – og positivt – løfte om fradrag i regjeringserklæringen, handler det nå om å vurdere og utrede.  Her lar regjeringen en gylden mulighet gå fra seg til å få fart på ENØK og solceller i boligsektoren, avslutter Kaski.

For kommentarer ta kontakt med Kari Elisabeth Kaski på 90990131.

Om bastian