Astrid Scharning Huitfeldt ansatt i ZERO

Astrid Scharning Huitfeldt er i dag ansatt som prosjektleder for å bygge opp ZEROs arbeid med finansiering av fornybar energi i utviklingsland og dreining av Norges finansielle investeringer i klimavennlig retning. Hun begynner i ZERO 20. januar 2014. Huitfeldt har tidligere vært politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre i UD og HOD, og vært leder for samfunnskontakt i stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hun har også jobbet som kommunikasjonsrådgiver i JKL, og har lang fartstid i Arbeiderpartiet. Astrid har bred erfaring fra internasjonalt arbeid.

– Å jobbe med vår tids største utfordring: å redusere menneskeskapte klimaendringer var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. ZERO er en faglig tung organisasjon som har stor påvirkningskraft. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe med alle de flinke folkene i ZERO, sier Huitfeldt.

 

– For å få til det grønne skiftet, er vi nødt til å lette finansieringen av kapitalintensive klimaløsninger internasjonalt. ZERO har som mål at Norge skal bruke sin finansielle og politiske posisjon til å skape nye løsninger, og ny vekst i fornybar energi globalt. Norge bør bidra til at konkrete finansieringsløsninger kommer på plass under klimatoppmøtet i Paris i 2015, og vårt viktigste bidrag vil være å iverksette konkrete virkemidler og allokere deler av vår kapital til prosjekter som drar det grønne skiftet videre i utviklingslandene. Dette gjelder f.eks. investeringer som gjøres gjennom Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

 

– ZERO ønsker å styrke det internasjonale arbeidet generelt. Derfor er vi svært glade for å få Huitfeldt med på laget. Med sin bakgrunn og kompetanse er jeg overbevist om at hun er rett person på rett sted, og kan bidra til at ZERO får gjennomslag for at klimaperspektivet må integreres i økonomisk tenkning, både nasjonalt og internasjonalt, sier ZERO-leder Marius Holm.

 

Huitfeldt skal også styrke ZEROs Sør-arbeid, både som pådriver for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og for å spre kunnskap og skape engasjement i Norge om klimaarbeid i sør. ZERO ønsker å styrke sin posisjon innenfor finansiering av fornybar energi i utviklingsland, og sikre at fokus i bistandsarbeid dreies mot klima, energisikkerhet og fornybar energi.

Om Jon Evang