Fornybar energi viktigere enn mål for klimautslipp

I et innspill til EUs klimapolitikk skriver regjeringen at de bare ønsker størrelsen på klimagassutslipp som mål for EUs klima- og energipolitikk frem mot 2030. ZERO mener det viktigste klimamålet for Norge og EU bør være ambisiøse mål for utbyggingen av fornybar energi.

– Både Norge og EU er avhengige av å bygge ut mer fornybar energi for å komme i gang med utfasingen av fossil energi. Derfor må nye klimamål frem mot 2030 inneholde ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi. Når Regjeringen kun peker på mål for klimagassutslipp, undergraves de betydelige resultatene europeisk energipolitikk har hatt for å drive frem et grønt skifte, sier leder i ZERO Marius Holm.

ZERO mener Norge gjennom kun å foreslå mål om utslipp viser at vi ikke forstår de endringene som skjer i EU. Med den analysen regjeringen legger til grunn, stiller vi i praksis på lag med de som ønsker å gjøre minst på klima.

– Norge og EU bør bygge videre på de gode resultatene som er oppnådd gjennom fornybarmålene så langt. I store deler av Europa er det den økende tilgangen på rimelig fornybar energi som i realiteten driver utviklingen i klimavennlig retning, i retning av et grønt skifte. Å bare sette mål om klimagassutslipp og satse på høyere kvotepriser, er det samme som å sette seg på gjerdet i klimapolitikken, sier Holm.

Marius Holm, leder i ZERO

 

Om Marit

twitter: @maritflinder