Dagskonferanse: Fly med norskprodusert biodrivstoff i 2020!

Skjermbilde (1)

 

Avinor, NHO Luftfart, ZERO og NoBio har gleden av å invitere til en spennende dagskonferanse om biodrivstoff til luftfart.

 Biodrivstoff er sertifisert til bruk i sivil luftfart, og kan være et viktig steg på veien mot lavutslippssamfunnet. En samlet norsk luftfartsbransje har over flere år kartlagt utslippene av klimagasser fra fly og helikopter og utredet tiltak for å redusere utslippene. En rapport fra Rambøll slår fast at det er teknisk og økonomisk mulig å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig fornybart flydrivstoff i Norge innen 2020.
Men hva skal til for å realisere storskala produksjon i Norge?
Blant de som deltar er Ragnhild Borchgrevink (Viken Skog), Ove Gusevik (Swedbank),
Dag Falk-Petersen (Avinor), statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarseth (H) og første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget Terje Lien Aasland (Ap).
Konferansen er gratis og finner sted på Mesh, Tordenskioldsgt 3, i Oslo sentrum tirsdag 11. mars kl 10:00 – 15:00.

 

 

Om Thor-Arne