Det grønne skiftet er underveis

Forrige uke hadde jeg gleden av å være med på åpningen av lade-laboratoriet Powerpark. Laboratoriet består av seks ladestasjoner, strømtilførsel via vanlig strømnett, solceller og batteri, og skal i tillegg observere bruksmønstrene. Når man ser på veksten i antall elbiler i Oslo og Akershus, er det ingen tvil om at større og bedre ladekapasitet trengs. Det grønne skiftet er underveis.

12101867274_3e02b3fc91_z

Jeg vil si det sånn at endelig er det så mange elbiler at det begynner å bli trøbbel! Bedre ladeløsninger gjør det enklere, tryggere og mer effektivt med elbil, noe som i sin tur gjør at stadig flere kjøper elbiler. Dette er et sikkert tegn på at utviklingen går i riktig retning! En slik rask vekst skaper en del utfordringer vi er nødt til å løse underveis. Powerpark er et viktig svar på elbilveksten, akkurat som flere bensinstasjoner var svaret på bensinbilens inntog i Norge i starten av forrige århundre. På samme måte som den uventet raske veksten i solceller i Tyskland skapte en del tekniske og praktiske utfordringer, må også veksten i elbiler møtes offensivt. Tyskland så på tilfanget av store mengder solenergi som en mulighet, og skaper nye løsninger i kraftsystemet slik at kraften kunne utnyttes mer optimalt. Norsk elbilpolitikk er en stor klimasuksess vi må ta vare på og videreutvikle. Derfor trenger vi flere og raskere ladestasjoner for flere typer ladbare biler, og vi må beholde de øvrige virkemidlene for å sikre at folk fortsetter å skifte ut fossile biler med utslippsfrie biler.

Det er naturlig at utbygging av lade-infrastruktur kommer som følge av økt vekst i antall elbiler og etterspørsel etter flere og bedre lademuligheter. I et velfungerende marked skjer utvikling på denne måten. Og at et marked begynner å virke til beste for klimaløsninger, er det sikreste tegnet på at det grønne skiftet er underveis.

Om MariusHolm