Mer fornybar i Norge?

Jeg blir ofte møtt med spørsmålet om vi ikke har nok fornybar energi i Norge. Senest på Enovakonferansen denne uken kunne vi høre departementsråden i Olje og energidepartementet fortelle oss at nesten 60 % av energien i Norge er fornybar. Eller hvordan var det?

Sannheten er at litt under 50 prosent av energien vi bruker er fornybar. Resten er fossil. Det er fra denne fossile energibruken at nesten alle utslippene våre kommer fra.

Fossilvsfornybar2

Så hvorfor er Olje og Energidepartementet så opptatt av å bruke andre tall? Hvorfor regner de ikke med hele energibruken i Norge når man snakker om fornybarandel? Er det fordi det høres så mye bedre ut med 60 prosent enn 44,5?

En av grunnene kan være hvordan vi rapporterer vår klimapolitikk til EU.

Gjennom EU er vi pålagt å ha 67 prosent «fornybarandel» i 2020. Men, dette er et luretall.  Når vi rapporterer på vår «Fornybarandel», så oppgir vi et høyere tall enn vår totale andel fornybar energi. Hvorfor? Jo, for i den såkalte «fornybarandelen» er ikke all fossil energibruk regnet med, blant annet er vår betydelige energibruk offshore utelatt.

Dermed øker vår innrapporterte fornybarandel fra de reelle 44,5 prosent til den rapporterte på rundt 60. Her er det ikke rart om folk ikke henger med, men dette er bare tallmagi.

Einar Wilhelmsen, avdelingsleder i ZERO

Einar Wilhelmsen, avdelingsleder i ZERO

Det viktigste å huske på er at utslippene fra norsk forbruk av fossil energi er like store uansett hva man regner med i fornybarandel. I utslippsregnskapet vårt er alle utslippene med. Utslippene fra fossil energi blir ikke mindre selv om man later som om energibruken som skaper dem ikke finnes. At vi lurer oss selv er likevel ganske alvorlig. Vi blir lurt til å tro at problemet er mindre enn det er, og fristet til å justere ned på ambisjonene.

Hvordan redusere fossilt forbruk?

For å få ned de norske utslippene av klimagasser må vi gjøre noe med forbruket av fossil energi. Det beste verktøyet er ofte å erstatte fossil energi med fornybar energi. Da forsvinner hele utslippet.  Se for eksempel på hvordan Norge har erstattet fossil olje til oppvarming med fornybar energi. På 80- og 90- tallet med panelovner, og fra 90- tallet med varmepumper, bioenergi og fjernvarme.

Hadde vi beholdt oljeforbruket vi hadde i 1973 hadde de totale norske utslippene vært 20 prosent høyere i dag!

Skjermbilde

Grafen viser salg av olje til oppvarming i millioner liter, og er hentet fra Norsk Petroleumsinstitutt. www.np.no

En annen viktig effekt av å gå fra fossil til fornybar er at det er mer effektiv energibruk.  Elbilen kjører tre ganger så langt som fossilbilen på samme mengde energi. Varmepumpen gir 3-4 ganger så mye igjen pr KWh du putter inn, sammenliknet med en parafinkamin. Og erstatter vi gasskraftverkene ute på oljeplattformene våre med ren strøm fra land reduserer vi også energibruken med 2/3. Det er altså enklere enn vi tror å erstatte de 174 TWh med fossil energi med fornybar energi, fordi det grønne skiftet også ofte er et gigantisk enøk-tiltak.

Mellom 2012 og 2020 skal vi bygge ut 13,2 TWh med ny strømproduksjon. Det tilsvarer bare 8 prosent av det fossile forbruket vårt. Egentlig ikke så mye, og helt nødvendig for å skaffe en del av den fornybare energien vi trenger til klimatiltak.

Denne strømmen skal vi bruke til å erstatte gammeldagse, ineffektive gasskraftverk ute på oljeplattformene våre og på land, vi skal bruke den i elbilene våre, i industrien og vi skal bruke den til varmepumper nå som oljefyring endelig er forbudt.  13,2 TWh vil rekke til mange tiltak, men er ikke nok om vi skal få de norske utslippene ned på et forsvarlig nivå. Kort sagt, vi trenger mer fornybar energi til å elektrifisere det norske samfunnet.

Tilslutt, et lite hjertesukk. Den norske eksporten av fossil energi var 117 ganger større enn fornybareksporten i 2012, et år med relativt høy eksport av fornybar energi. På det jevne står fossil energi for 99 prosent av norsk energieksport, mens fornybar utgjør stusselige 1 prosent. Når vi samtidig vet at eksport av fornybar energi kutter klimagassutslipp i nabolandene, mens eksport av fossil skaper global oppvarming, må jeg spørre: Hvorfor er vi så opptatt av at vi bare skal bruke den den fornybare energien selv, mens oljen er det riktig å selge så mye som mulig av?

 

Om einar w