Pressemelding: Mongstad – realistisk prosjekt, dårlig gjennomføring

I dag stilte daglig leder i ZERO, Marius Holm, på åpen høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget om CO2-anlegget på Mongstad. ZERO mener at de opprinnelige målene for gjennomføring av karbonfangst og –lagring på Mongstad var realistiske, men at gjennomføringen sviktet.

Andre karbonfangst- og lagringsprosjekter som har blitt bygd har vist at det er fullt mulig å gjennomføre bygging av fullskala anlegg.

– Mongstad var helt klart realistisk. Realiteten er at ambisjonene var akkurat passe, teknologien var tilgjengelig, men gjennomføringen sviktet, sier Marius Holm.

For svak fremdrift

ZERO mener at det har vært for svak fremdrift i prosjektet, og en rekke forsinkelser har ikke blitt fulgt opp med innstramminger fra staten. Staten manglet både pisk og gulrot ovenfor Statoil i gjennomføringen av prosjektet. Under høringen konkretiserte Holm bekymringene til estimatene i prosjektet.

– Spørsmålet var ikke om det var riktig eller galt å bruke 25 milliarder på å rense en halv million tonn CO2, men hvorfor kostnadsanslaget var så høyt, sa Holm i høringen.

Videre understreket Marius Holm at teknologi- og testsenteret ikke er godt nok i seg selv som månelanding:  – Det er et fullskala prosjekt som gir den nødvendige teknologiske utviklingen, og testsenteret tar oss ikke i mål. Teknologien må tas i bruk i fullskala for å få kostnadene ned, sa Holm.

– Det er mer enn noen gang behov for CCS-anlegg i fullskala, og målet om fullskala CCS innen 2020 nedfelt i klimaforliket må nås, blant annet gjennom å lære av feilene i Mongstad-prosjektet, avslutter Holm.

 

Bakgrunn: Tre eksempler dokumenterer muligheten for CCS-anlegg:

·         Boundary Dam, fullskala CCS på kullkraftverk i Canada (~1 million tonn per år). Anleggsstart april 2011 og er i testfase for oppstart nå. Planlagt og bygd ferdig på ca 5 år (3 års byggetid). Kostnad ca CA$600mill (ca 3,5 mrd NOK) for fangstanlegget, ca 50 % av totale kostnader for prosjektet med modernisering av eks. kullkraftverk. Bygd på kullkraftverk i drift.[1]

·         Port Arthur raffineri i Texas. Fangstanlegg på 1 million tonn per år for CO2 fra en utslippskilde på raffineriet. Anlegget ble satt i drift i januar 2013, etter en byggeperiode på ca 1,5 år. Total kostnad for anlegget ~$ 384 millioner (2,5 mrd NOK).[2]

·         Quest er et CCS prosjekt fra raffineriet Scotford Upgrader for oljesand i Canada. 1,2 millioner tonn CO2 skal fanges fra en stor utslippskilde på raffineriet. Bygging startet i sept. 2012 og er forventet ferdig i 2015. Total kostnad for prosjektet er CA$1,35 mrd (nesten 8 mrd NOK).[3]

ZERO, ved Gøril Andreassen og Marius Holm, har også følgende kronikk på trykk på Aftenposten.no i dag: Menneskelig svikt på Mongstad: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Menneskelig-svikt-pa-Mongstad-7439489.html#.Utzx5GQ1joA

For mer informasjon, vennligst kontakt:

– Marius Holm, daglig leder, ZERO – 95 72 16 32 / marius.holm@zero.no
– Kari Elisabeth Kaski, nestleder, ZERO – 90 99 01 31 / kari@zero.no
– Gøril L. Andreassen, avdelingsleder, olje, gass og industri – 99 56 26 69 / goril@zero.no

– Jon Evang, kommunikasjonssjef, ZERO – 934 01 382 / jon.evang@zero.no

Om Marit

twitter: @maritflinder