ZERO relanserer informasjonsside om karbonfangst- og lagring

De siste ukene har det vært mye fokus på hva som gikk galt på Mongstad. ZERO har siden 2009 drevet nettsiden og databasen http://www.zeroco2.no/ der alle karbonfangst- og lagringsprosjekter internasjonalt er samlet i en oversikt. Se below for English. 

På nettsiden finner du oppdatert informasjon om Mongstad og andre norske CCS prosjekter. Men kanskje vel så interessant; du finner en oversikt over CCS prosjekter internasjonalt, fra de etablerte, via de under bygging, til de planlagte.

Sjekk ut hvilke prosjekter som vil stå ferdig i år og neste år. Finn ut hvor mye CO2 de fanger og lagrer, hvor mye det har kostet å bygge anlegget og hvilke politiske virkemidler som har vært med på å gjøre dette mulig.

Så vidt vi vet er dette den eneste oversikten som fins globalt der du kan finne utvidet informasjon knyttet til alle CCS-prosjekter. Du kan finne ut hvor verdens land står i utvikling og gjennomføring av fangst og lagring av CO2.  Du får nyheter og artikkel-serier som går i dybden på aktuelle tema. I databasen er det ikke bare omtale av selve CCS prosjektene, men også informasjon om kraftselskapene, forskningen, industrien og miljøbevegelsen og deres syn på CCS.

Nettstedet er unikt ved at det formidler en omfattende mengde faktabasert informasjon fra et NGO-perspektiv, på et overordnet nivå. Samtidig dekker det et behov for detaljert informasjon om de ulike teknologiene og elementene i CO2-kjeden. Siden er under stadig utvikling og oppdatering, og er et sentralt og naturlig sted å gå for all informasjon om CCS.

Har du kommentarer eller ønsker ytterligere informasjon ta kontakt med politisk rådgiver Camilla Svendsen Skriung, på e: camilla@zero.no og m: 906 41 812.

Du finner nettsiden her. 

 

ZERO relanserer CCS-nettsidene våre

IN ENGLISH

ZERO relaunches the ENGOs comprehensive and transparent website on CCS : http://www.zeroco2.no/

There is an urgent need to cut greenhouse gasses to deal with the climate changes. And it becomes increasingly clear how dramatic the consequences will be if we don’t. It means that we can not afford to not use the solutions we have available. CCS alone will not eliminate all emissions. But it can take a great deal, and in combination with renewable energy, energy efficiency and other solutions for mitigating the climate emissions, it can make a big difference. For all these reasons, we must make use of carbon capture and storage

On ZEROCO2 you will find answers to questions often raised in relation to carbon capture and – storage. One finds extended facts on the worlds various CCS projects and policies, and a «wiki-part» with all the information you may need about the entire CCS chain

As far as we know, this is the only website worldwide where you can find expanded information related to all CCS projects. You can find out where the world’s countries stand in the development and implementation of carbon capture and storage of CO2. An overview of the facilities, large or small, is of course extensively featured. One finds information about the power companies, industry and key personnel.

The site is unique in that it provides an extensive amount of factual information from an NGO perspective, at a high level. It both meets a need for detailed information about the various technologies and items in the CO2 chain, – and a comprehensive project database

You can find the web page here. 

Om Marit

twitter: @maritflinder