Klimaforliket – nå i regjeringens hender

I dag overleverte ZERO våre innspill til et forsterket klimaforlik til klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen har lovet å styrke klimaforliket, gjennom avtalen med samarbeidspartnerne Venstre og KrF. Klimaforliket legger føringer for den norske klimapolitikken til 2020.  Derfor må klimaforliket sikre det grønne skiftet i alle sektorer i Norge. Norge må drive det grønne skiftet på en måte som gir nasjonal og global klimaeffekt.

Marius Holm overleverte i dag innspill til styrking av klimaforliket til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marius Holm overleverte i dag innspill til styrking av klimaforliket til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

 

– Når regjeringen nå går i gang med arbeidet med å forsterke klimaforliket er det viktig at de ser på hvilke tiltak som vil styrke det grønne skiftet. Dette kan regjeringen gjøre ved å legge til rette for industrialing av klimaløsninger som kan konkurrere ut forurensende industri, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO. – Gjennom klimaforliket har politikerne forpliktet seg til å sørge for store utslippskutt i Norge. Dette må regjeringen nå følge opp, avslutter Holm.

ZERO sine innspill:

  • Bygge ut fornybar energi i Norge
  • Fase ut fossile energikilder og fossile investeringer
  • Bygge et marked for ny teknologi
  • Heve frem klimaspydspissprosjekter som går i front
  • Norge må ha en aktiv rolle for å redusere klimautslippene internasjonalt

ZERO overleverte sine innspill til et forsterket klimaforlik til Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft i vandrehallen i Stortinget i dag.

Marius Holm og Tine Sundtoft diskuterer ZERO sine innspill til et styrket klimaforlik

Marius Holm og Tine Sundtoft diskuterer ZERO sine innspill til et styrket klimaforlik

 

 

Om Marit

twitter: @maritflinder