Storbritannia på vei mot bygging av CCS-anlegg

Storbritannia er et av de ledende landene på CCS i Europa og har to aktuelle CCS-prosjekter på planleggingsstadiet. Den britiske ambassaden arrangerte torsdag 27. februar en rundebordskonferanse for norske CCS-aktører i anledning besøk fra Ashley Ibbott, sjefen for CCS-avdelingen i det britiske Energi- og klimadepartementet (DECC).

Storbritannia kjører nå en konkurranse om 1 milliard pund til investeringer i fullskala bygging av CCS. De to aktuelle prosjektene, Peterhead (link til siden) og White Rose (link til siden) som er på planleggingsstadiet har gått videre i konkurransen. Peterhead er et eksisterende gasskraftverk i Skottland. White Rose er et nytt kullkraftverk i England.

Britiske myndigheter delfinansierer FEED-studier (Front End Engineering Design) for begge prosjektene. Basert på disse studiene og andre vurderinger vil myndighetene beslutte om det blir ingen, ett eller to prosjekter som får investeringsstøtte.

Forpliktet til å bygge et CCS-anlegg i 2020

Deltagerne på rundebordskonferansen var sentrale aktører innenfor CCS fra departementer og andre myndighetsorganer, forskning, industri og fra ZERO deltok Gøril Andreassen.

Den norske regjeringen var representert ved politisk rådgiver for Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Jens Frølich Holt. – Vi er fullt ut forpliktet til målet om å få bygd et CCS-anlegg innen 2020. Vi jobber med strategien for å nå det målet nå, sa Frølich Holte.

– Vi er glade for at regjeringen er fokusert på å få bygd et CCS-anlegg innen 2020 og tror Norge og Storbritannia har mye å lære av hverandre, sier Gøril Andreassen, avdelingsleder i ZEROs industri og petroleumsavdeling.

Flere virkemidler i Storbritannia

Storbritannia har en Emission Performance Standard (EPS) som hindrer at nye kullkraftverk blir bygd uten fanging og lagring av CO2. I tillegg har de et støttesystem for strømproduksjon som ikke slipper ut CO2, som inkluderer fornybar energi, CCS og atomkraft.

Storbritannias mål er 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2050. Over 70 prosent av energien til Storbritannia kommer fra fossil energi, og atomkraft står for litt under 20 prosent. Målet deres er å øke fornybarandelen til 30 prosent i 2030. I tillegg er energieffektivisering, CCS og atomkraft viktige deler av deres klimaløsninger.

 

Om Marit

twitter: @maritflinder