Stortinget må avvise plan for Johan Sverdrup

I dag har Statoil lagt frem en løsning for Johan Sverdrup, det største feltet på Utsirahøyden, som innebærer et brudd på klimaforliket. Statoils løsning vil øke de norske utslippene med mellom en halv og en million tonn CO2, tilsvarende over 200 000 biler.

Kari E 3

Løsningen er en minimumsløsning, som innebærer kun 80 MW kraft fra land. Dette vil kun dekke deler av kraftbehovet til elefantfeltet Johan Sverdrup, og vil ikke kunne elektrifisere hele området.

Dagens forslag til konseptvalg for Johan Sverdrup er et brudd på klimaforliket. Det sier nestleder i ZERO Kari Elisabeth Kaski.

– Statoils løsning for Johan Sverdrup er en minimumsløsning som vil øke Norges utslipp og som bryter med klimaforliket. Valget Statoil tar vil binde opp det norske utslippsnivået på et høyt nivå i 50 år og hindre en kraft fra land- løsning til hele Utsiraområdet, sier Kaski.

Hun mener det er avgjørende at Stortinget nå gjør det klart for Statoil at en slik løsning ikke vil bli vedtatt i Stortinget, slik at vi unngår feilinvesteringer det kommende året. Et flertall på Stortinget har tidligere varslet at kun en elektrifisering av hele området er akseptabelt.

– Dette er en stor strategisk avgjørelse for norsk klimapolitikk som ikke kan tas på bakgrunn av et regnestykke internt i Statoil. Stortingets flertall må varsle at de kun vil vedta en løsning med kraft fra land til hele området, sier Kaski.

For ytterligere kommentarer, kontakt Kari Elisabeth Kaski på 90990131

 

Om bastian