Signaliserer fornybart retningsskifte for oljefondet

ZERO mener signalene fra statsminister Erna Solberg i dag om at hun vil følge opp Sundvolden-erklæringen om at oljefondet skal øke investeringer i fornybar energi er svært viktige.

– Med dette sender Regjeringen et viktig signal om at oljefondet skal dreies mer mot klimavennlige investeringer. Dette er en miljøseier, og noe vi i ZERO har jobbet med lenge, og et av de første konkrete tiltakene regjeringen kommer på på klimafeltet, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Det er på høy tid politikerne ser hvilke muligheter norsk kapital kan bidra med når det gjelder utbygging av fornybar energi. Den største barrieren mot fornybar energi i mange land er mangel på langsiktig kapital.

– Oljefondet bør bli et av Norges viktigste klimaverktøy. Relativt små investeringer fra fondet kan bidra til en voldsom vekst i utbyggingen av fornybar energi, noe som i sin tur kan drive det grønne skiftet videre i energisektoren, sier Marius Holm.

ZERO mener Statens Pensjonsfond Utland (SPU, også kalt oljefondet) sitt mandat må utvides til at SPU skal kunne investere i fornybar energi. 5% av kapitalen i SPU må investeres i produksjon og distribusjon av fornybar energi. Målet er at oljefondet må kunne investere i vannkraftverk og kraftlinjer for å bygge ut fornybar energi.ZERO er svært tilfreds med at regjeringen så raskt ser ut til å innfri løftene fra Sundvolden-erklæringen.

Dette står i Sundvolden-erklæringen:
* Regjeringen vil opprette et investeringsprogram innen SPU, med samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU, med formål å
investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder.

* Regjeringen vil i tillegg vurdere opprettelse av et eget mandat innen fornybar energi med de samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU.

 

For ytterligere kommentarer:

Marius Holm, daglig leder – 95 72 16 32

Jon Evang, kommunikasjonssjef – 934 01 382

 

Marius Holm, leder i ZERO

Marius Holm, leder i ZERO

 

Om Marit

twitter: @maritflinder